Apendiks:Mga karaniwang salita sa Tagalog

Mula Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Inililista ng apendiks na ito ang mga salitang karaniwang ginagamit sa Tagalog, at napakahalaga para sa mga nag-aaral sa wikang ito.Ang apendiks na ito ay nahahati sa mga salita ayon sa bahagi ng pananalita, at paksa.

Pangngalan[i-edit]

Mga tao[i-edit]

Mga okupasyon[i-edit]

Bahagi ng katawan[i-edit]

Pamilya[i-edit]

Buhay[i-edit]

Mga hayop[i-edit]

Mga halaman[i-edit]

Mga pananim[i-edit]

Pagkain[i-edit]

Mga inumin[i-edit]

Mga pampalasa[i-edit]

Oras[i-edit]

Mga araw ng linggo[i-edit]

Panahon[i-edit]

Mga direksyon at posisyon[i-edit]

Mga materyal[i-edit]

Mga sukatan[i-edit]

Lipunan[i-edit]

Mga gamit[i-edit]

Sa bahay[i-edit]

Mga kagamitan[i-edit]

Mga gamit sa pagsusulat[i-edit]

Mga damit[i-edit]

Transportasyon[i-edit]

Wika[i-edit]

Mga babasahin[i-edit]

Mga kulay[i-edit]

Iba pa[i-edit]

Mga bilang[i-edit]

Mga pangngalang hindi-konkreto[i-edit]

Pang-uri[i-edit]

Mga pakiramdam[i-edit]

Pandiwa[i-edit]

Paggalaw[i-edit]

Mga gawain[i-edit]

Pagbabago ng estado[i-edit]

Pakiramdam[i-edit]

Pagsasalita[i-edit]

Paggawa[i-edit]

Mga emosyon[i-edit]

Mga gawain[i-edit]

Pang-abay[i-edit]

Padamdam[i-edit]

Mga panlapi sa mga pandiwa[i-edit]