agham

Mula Wiktionary

Gumamit ng libro. wag maging dependent sa internet.