Pumunta sa nilalaman

tanghali

Mula Wiktionary

Halimbawa ng mga pangungusap na may "tanghali", translation memory


Ngunit nang tumingin kami sa paligid, nakita namin ang isang karatulang nagsasabing ang susunod na pagbuga ng geyser ay tinatayang sa 12:47 ng tanghali.

Ginugugol naman ng iba ang oras ng pamamahinga sa tanghali upang makapag-aral nang sandali.

Sa tanghali naman ay malabnaw na sopas na may beet o iba pang sahog, at simpleng tanghalian.

Sa tanghali ay pinag-uusapan namin ang iba’t ibang paksa, kabilang na ang mga 20 hanggang 30 teksto na nauugnay rito.

Pagsapit ng tanghali nang mismong araw ng paglindol, tinanggap ng tanggapang pansangay ang kumpletong ulat mula sa mga tagapangasiwa ng kongregasyon sa Managua.

Smith sa kaniyang aklat na The Historical Geography of the Holy Land: “Kung minsan ay nagpapahinga kami sa tanghali sa tabi ng isa sa mga balon sa Judea, kung saan dinadala ng tatlo hanggang apat na pastol ang kani-kanilang mga kawan.

Nang kasama kami, gusto mong magtsa sa tanghali?