kompyuter

Mula Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KOMPUTER isang gamit na nilagyan ng silidan ng kaisipan na maihahalintulad sa bahagi ng kaisipan ng tao.Isa itong electronikang gamit na patuloy na pinauunlad upang matugunan ang yumayabong na sistering nasa bahagi ng selpon,kalkulator,laptop,ATM at iba pang kagamitan na napagsisilidan ng iba't ibang inpormasyon.