taktak

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Salita[baguhin]

  • taktak

Etimolohiya[baguhin]

Pagbaybay[baguhin]

  • tak-tak

Pagbigkas[baguhin]

  • mabilis

Kahulugan[baguhin]

  • ito ay isang salitang aksyon kung saan ang isang lalagyan o sisidlan ay iaalog para mahulog ang nasa loob.

ipataktak (verb)[baguhin]

itaktak (verb)[baguhin]

magpataktak (verb)[baguhin]

magsipagtaktakan (verb)[baguhin]

magtaktak (verb)[baguhin]

magtaktakan (verb)[baguhin]

mataktak (verb)[baguhin]

pagtaktak (noun)[baguhin]

Salitang Ingles[baguhin]

  • to shake a small container or thing against the hand or other stuff to fall.


Ang seksyon na ito ay isang stub. Makakatulong ka sa Wiktionary sa pamamagitan ng pagpapalit {{sectstub}} with a proper definition.