Tulong:Paano magbago ng pahina

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Ipindot lamang ang Baguhin (nasa kanang taas ng screen) para magsimulang magbago (edit) ng pahina. Ang software na ginagamit ng Wiktionary ay dinisenyo para mas madali ang pagbabago ng pahina, pero may mga kakaibang mga bagay. Iyan ay dahil makakalikha ka ng higit sa simpleng teksto lamang.

Pag-aayos (Formatting)[baguhin]

Ang kudlit (') ay merong mga natatanging gamit para sa pag-aayos ng teksto:

 • Ang tekstong nakapahilis ay nagagawa sa pamamagitan ng pagtayp ng dalawang kudlit sa kabilaan ng gusto mong pahilisin, tulad nito: ''Tekstong nakapahilis''
 • Ang tekstong makapal ay nagagawa sa pamamagitan ng tatlong kudlit sa kabilaan ng gusto mong kapalin, tulad nito: '''Tekstong makapal'''
 • Siyempre pwedeng pagsamahin ang dalawa para makakuha ka ng tekstong makapal at nakapahilis sa pamamagitan ng limang kudlit sa kabilaan ng gusto mong kapalin at pahilisin: '''''Tekstong makapal at nakapahilis'''''
  O, parang sa mga halimbawang pangungusap, pwede kang may nakapahilis na pangungusap na may makapal at nakapahilis na salita sa loob:
  ...''pangungusap na may '''makapal at nakapahilis na teksto''' sa loob''.
 • Ang kudlit na mag-isa ay walang kalalabasan, kaya pwede mo ring pahilisin o kapalin ang mga salita na may kudlit.
  Kung tinayp mo ang my ''dog's'' ball, ang makukuha mo ay my dog's ball.
  Kung tinayp mo ang my '''dog's''' ball, ang makukuha mo ay my dog's ball.
  Para sa paari na may kudlit sa huli:
  Para sa Jones' house, itayp ang ''Jones'''
  Para sa Jones' house, itayp ang '''Jones''''
  Para sa Jones' house, itayp ang '''''Jones''''''
 • Ang panipi (") ay wala ring kalalabasan at pwedeng magamit sa loob o labas ng nakapahilis o makapal na teksto.
  Sinabi niya, "ngayon ikaw rin ay pwedeng magtayp ng "makapal" na salita o ng "nakapahilis" na salita."
  Sinabi niya, "ngayon ''ikaw'' rin ay '''''pwedeng''''' magtayp '''ng "makapal" na salita''' o ''ng "nakapahilis" na salita''."
 • Hindi namin ginagamit ang pagsasalungguhit dahil ginagawa nitong parang kawing ang teksto.

Panimulang Guhit (Basic Lines)[baguhin]

Sa pagbasa ng entrada, makikita mo na maraming mga guhit na magkakaiba. Halimbawa, ang mga pakahulugan ay nabibilangan, ang mga salin ay napupungluan (may bullet point), ang mga halimbawang pangungusap ay may lurong...

 • Ang mga nabibilangang guhit ay nagagawa sa pamamagitan ng # Pagsisimula ng guhit gamit ng #
 1. Nagsisimula sa #
 2. Ginagamit ito sa pakahulugan lamang
 • Ang mga napungluang guhit sa pamamagitan ng * Pagsisimula ng guhit gamit ng *
  • Nagsisimula sa *
  • Ginagamit ito sa anumang uri ng talaan, lalo na sa mga salin.
 • Ang mga guhit na may lurong ay nagagawa sa pamamagitan ng : Pagsisimula ng guhit gamit ng :
  Nagsisimula sa :
  Ginagamit ito sa halimbawang pangungusap kasama ang # sa bahaging pakahulugan, at sa mga pagtatalakay
 • Pwede lahat itong ipagsamahin, sa paggagawa ng talaan sa loob ng talaan – parang ganito, sa pamamagitan ng palalagay ng dalawang panitik na magkasama.
  1. #Halimbawang pagkahulugan
   #:Na may kasamang halimbawang pangungusap.

Mga kawing (Links)[baguhin]

Ang pagkawing ay isa sa mga pakinabang ng wiki na ganito. Ang mga kawing ay pinapagana ng sampindot na paglalayag sa mga kaugnay na pahina.
Bagama't hindi natin masyadong ginamit ang mga kawing sa pahinang ito, madalas makikita mo ang mga asul na teksto, o minsan pulang teksto. Pareho itong mga kawing: ang ibig sabihin ng asul ay umiiral ang pahina (hindi naman palagi sa tamang wika), ang ibig naman sabihin ng pula ay hindi pa umiiral ang pahina at maaari pang likhain.
Ang mga salita sa talaan ay laging nakakawing, o kung hindi, walang silbi ito na nakalagay sa talaan. Ang paggamit ng kawing ay nangangailangan ng kaunting pasiya.

  1. Ang paggamit ng kakaibang salita sa pagkahulugan ay dapat kawingan.
  2. At dapat din ang mga teknikal na katawagan na kailangan sa kahulugan.

Ito ang mga pangunahing kaalaman kung paano gumawa ng kawing. Bagama't ang mga panimulang kawing ay simple lang, ang mabisang pagkakawing ay maaaring mas malinis, kaya basahin ang isang madaling aralin kung paanong magkawing:

 • Ang karaniwang kawing ay magagawa sa pamamagitan ng pagtayp ng dalawahang panalikop (double square brackets) sa kabilaan ng salita, [[pahina]], na lilitaw na ganito: pahina.
  Ang mga kawing sa Wiktionary ay case sensitive, kaya ang [[Pahina]] ay hindi pwede: Pahina.
 • Sa mga kaso na ang ibig na ililitaw na salita ay hindi salitang-ugat o salitang-tangkay (stem word), sabihin mo kung ano talaga ang pupuntahang pahina ng kawing. Maglagay ng "|" sa gitna ng pahinang pupuntahan at ang salitang lilitaw, tulad nito: [[pahinang pupuntahan|salitang lilitaw]]
  Halimbawa, kung ang ibig mong kawingan ay ang maramihang "adverbs", ang tatamaang pahina ay ang isahang "adverb", kaya itayp mo ang [[adverb|adverbs]] at lilitaw na adverbs, pero pagpindot mo sa kawing na iyan, dadalhin ka sa pahinang "adverb".
 • Ang kawing ay pwedeng papunta sa bahagi ng isang pahina gamit nito: #. Mabisa ito para maikawing ang tiyak na bahagi ng malalaking pahina.
  Para kawingan ang bahaging "Panghalip" ng pahinang "akin", itayp ang [[akin#Panghalip]] at ang lilitaw ay akin#Panghalip.
 • Palaging itsek bago itala ang pahina na ang mga kawing nalikha mo ay pupunta sa ibig mong puntahin. Pagkatapos ng pagpindot ng "Ipakita ang pribyu", gamitin ang kawing para ibuksan sa bagong tab o window sa panginain (baka mawala pa ang binabago mo!), at itala kung nasisiyahan ka na sa resulta.

Mga paulo (Headings)[baguhin]

Kung tingnan mo, sa bawat entrada ay may mga paulong may iba't-ibang mga laki. Ito ay nalilitaw sa pagtayp ng ==Paulo==. Mas maraming tandang tumbas, mas maliit ang paulo. Bilang pasimula:

==Tagalog==
===Pangngalan===
====Singkahulugan====

ay lilitaw na:

Tagalog
Pangngalan
Singkahulugan

Natatanging mga panitik (Special characters)[baguhin]

Maaaring gusto mo ring magdagdag ng panitik na wala sa iyong teklado. Mahahanap mo ang halos lahat ng panitik na kailangan mo sa pagpindot ng "Natatanging mga panitik" sa taas ng kahon ng source. Ipili lamang ang pangkat ng panitik na kailangan mo at magpili ka. Para sa ganap na talaan ng panitik na Unicode tingnan dito: [1]

Mga padron (Templates)[baguhin]

Madalas may makikitang mga misteryosong pagiikling nakalakip ng dalawahang pamukod (double braces). Ito ang mga padron at sarimuing ipapalit ng teksto sa code. Kaya kung may kailangang may kaparehong code sa maraming pahina, mas mabuti ay maglikha ka ng padron. Ang string na {{xyz}} ay ikalilitaw na parang ang nilalaman ng padron ay nasa pahinang nakalagay nito. Isang halimbawa ay ang Padron:hpl, na nagsasabi na ang isang pahina ay nakatakdang linisin sa Wiktionary:Hiling para sa paglilinis.

Paglagda (Signing)[baguhin]

Kung sangkot ka sa pagtatalakay, sa pahinang usapan, o sa mga pahinang may mga hiling, tinuturing na ang paglagda ng iyong (user) name sa dulo ng iyong tala ay mabuting asal. Ang paglagda madaling gawin sa pamamagitan ng pagtayp ng apat na tilda (~~~~), na sarimuing mapapalit sa iyong username (nakakawing sa pahina ng tagagamit) at ang UTC tatak ng oras.

Pero siyempre hindi mo nilalagda ang mga entrada dahil tinuturing nitong sama-samang gawain ng maraming mga tagagamit tulad ikaw.

Ang mga pwedeng iambag sa nilikhang pahina[baguhin]

Kung hindi ka marunong lumikha ng isang pahina, may maraming mga paraan sa pagbago sa isang pahina. Ito ang mga pwedeng iambag sa isang pahina.

 • Pagdaragdag ng pagbigkas. Pwede kang tumulong para madagdag ng tulong sa pagbigkas sa isang salita. Gamitin ang padrong {{IPA}} para sa mga pagbigkas.
 • Pagdaragdag ng etimolohiya. Kung alam mo ang pinagmulan ng isang salita, hiram man o balbal, maaari kang magdagdag ng kabatiran tungkol dito.
 • Pagdaragdag ng mga kahulugan. Kung may alam kang kahulugan ng salita na hindi nilagay sa entrada, maaari kang magdagdag.
 • Pagdaragdag ng mga kasingkahulugan, salungatkahulugan, kaugnay na salita, atbp.
 • Pagdaragdag ng mga salin. Kung may alam kang salin ng salita sa ibang wika, maaaring idagdag sa bahaging Mga salin. Gamitin ang mga padron sa pagsasalin: {{sln-taas}}, {{sln-gitna}}, {{sln-baba}}, {{S}}, {{S+}}
 • Pag-aayos sa isang entradang hindi malinis. Kung may nakita kang hindi malinis at hindi maayos na pahina, pwede mong iayos ang pahinang iyan. Tingnan ang pahinang Entry layout sa Wiktionary ng Ingles para gabay sa pag-aayos ng entrada.

May mga iba pang paraan sa pag-aambag sa Wiktionary. Mag-explore ka lang.

Tingnan din[baguhin]