ない

Mula Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Wikang Hapon[baguhin]

Pinagmula 1[baguhin]

Mula sa Old Japanese. Ang pang-uring hulapi ay mukhang nanggaling sa makalumang copula o pandiwang istatibo (nu).

Hulapi[baguhin]

ない (rōmaji -nai)

 1. ginagamit upang makabuo ng deribatibong-i na pang-uri mula sa ibang termino: mayroong kalidad, mayroong ganoong estado; may kalidad o estado
   (せつ)ない (いと)ない、ぎこちない
  setsunai, itokenai, gikochinai
  very moving, really young of manner, having clumsiness
Nabuong termino[baguhin]


Pinagmula 2[baguhin]

Mula sa anyong atributibo ng pandiwa mula sa Maagang Gitnang Wikang Hapon na nashi: /naki/ > /nai/, na may gitang /-k-/ na pababa.

Pang-uri[baguhin]

ない (-i inflection, rōmaji nai)

 1. hindi, wala, kulang
  スプーンが ()
  Supūn ga nai.
  Walang kutsara.
Tanda ng paggamit[baguhin]

Sa pampublikong pananalita at panulat na wika, ang mga irregular na ekspresyon na ありません (arimasen) at ありませんでした (arimasendeshita) (nagdaan) ay nirerekomenda kaysa sa ないです at なかったです.

Alternatibong anyo[baguhin]
Inpleksyon[baguhin]

Pinagmulan 3[baguhin]

Unang nagmula sa mga teksto mula sa Muromachi period bilang terminong silanganing-diyalekto. Kadalasang inilalarawan ito bilang kahalintulad sa makalumang negatibong hulihan na なふ (nafu) sa silanganing-diyalekto, subalit mayroong malaking agwat ng oras sa pagitan ng pagkawalan ng nafu at pagkabuo ng nai.[1]

Dahil nasabi, marahil na ang parehong nafu at nai ay nagmula sa makalumang copula o pandiwang istatibo na (nu), kasama rin ang negatibo nito na nagmula sa 未然形 (mizenkei, irrealis o hindi kumpletong anyo) ng ugat ng pandiwa, na kung saan nakalagay ang hulihang ito.

Hulapi[baguhin]

ない (rōmaji -nai)

 1. (auxiliary) hindi, huwag
  学校 (がっこう) ()ない
  Gakkō ni ikanai.
  Hindi ako pumunta sa paaralan.
Tanda ng paggamit[baguhin]

Sa pangkalahatan, nirerekomenda ang ません (masen) at ませんでした (masendeshita) (nagdaan) para sa pormal na negatibong hulihan kaysa sa ないです at なかったです.

Katulad na salita[baguhin]
 • (bihira, makaluma) (nu)
 • (napakakaswal, makaluma, diyalektal) (n)
 • (Kansai) へん (hen)
Inpleksyon[baguhin]

Talababa[baguhin]

 1. 1988, 国語大辞典(新装版) (Kokugo Dai Jiten, Nirebisang Edisyon) (sa Wikang Hapon), Tōkyō: Shogakukan