tribu

Mula Wiktionary

Ambot sa kanding nga naa'y BANGS XD