tigang

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"TIGANG" tuyo o walang katas.Ang lupaing nabilad ng matagal sa katag arawan ay masasabi ngang tigang at hindi matatamnan maliban kung diligan.Sa ibang gamit, ito ay tumutukoy sa damdaming walang pagtingin sa kapwa(Tigang na damdamin dahil sinawaan sa masamang pag uugali).