tandayag

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"TANDAYAG" isang pambihirang salita sa katagalugan at kabikulan. Ito ay tumutukoy sa paglabas ng dambuhalang hayop sa yungib sa kabundukan upang maglayag na sa karagatan. Samakatuwid, isa rin itong hudyat sa pagbibigay babala sa kakaibang unos na pararating sa ating kapaligiran sa dahilang ang tandayag ay nagaganap lamang kapag may napalakas na ulan at baha sa kapaligiran! Natutukoy lang ito kapag napuna na ang pinsalang naidulot nito.