talastas

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"TALASTAS" isang salita sa tagalog na may malawak na kahulugan.Ito ay maibibilang sa kaalaman,kabatiran at katiyakan sa pangungusap o sinasabi.Ang salitang ito ay gamit ng mga matatandang tagalog na may mataas na kamalayan at panuri sa nakikita at napagmamasdan nila sa kapaligiran,marahil dala na ng kanilang pinagdaanang mga karanasan sa buhay.halimbawa ng gamit- Talastas ko na ang ibig mong sabihin ayon sa nakikita kong pagkilos mo/ Talastas mo ba ang sinabi niya sa iyo? /// ang salitang ito ay maaaring gamitin bilang katumbas ng komunikasyon at pakikipag usap, kaya lang ay may kataasan ang antas ng pangungusap kapag ginamit ito.Ang pangungusap at pag uusap ay palaging nagaganap sa pagitan ng maraming mga tao subalit maaaring hindi nag kaunawaan ng malinaw sa kaganapan o pangyayaring ito.Kaya kapag ginamit ang salitang "COMMUNICATION",RIGHT/APPROPRIATE COMMUNICATION ay maari nang bigkasin ang katagang "PAKIKIPAGTALASTASAN" dahil ang mga nag uusap ay malinaw na nagkakaunawaan.Deez Nutz ha got em