tagumpay

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Lahat tayo ay may sariling kahulugan sa saliting "tagumpay". Para sa iba, ito ang pagkakaroon ng kayamanan, sa iba naman ay ang pagkakaroon ng matiwasay na buhay. Ngunit ang totoong ibig-sabihin ng tagumpay ay ang pagkamit ng mga iyong ninanasa o minimithi sa pamamagitan ng pagsisikap at determinasyon.