sukdulan

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"sukdulan" pinakawakas na maituturing na katangian ng tao o kaganapan. May salitang "dulo" ito kaya masasabing pinaka "final" na ito kapag ginamit sa pangungusap. Halimbawa;1.) Dahil sukdulan na dami ng mga tao sa Daigdig, maraming uri na ng malalang karamdaman ay naglipana.