sorot

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"Sorot" Isang katutubong salita ng Dumaghet na katumbas ng "salita" sa Tagalog.hal. E sorot pa dumaghet ey malagdu de talinga ni inoman deangan matandedi a kaorian a oio.( Ang salitang dumagat ay malakas sa pandinig ninuman dangan matanda (pala) na kaurian ito.