siempre

Mula Wiktionary

"siempre" salitang espaniol para sa "always" o "palagi".Naging bahagi ito ng wikang tagalog na may pagbabago ng kahulugan dahil kapag ginamit sa pangungusap ay may katumbas na "natural' o dapat lang /naman.