salot

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"SALOT" salitang tagalog na may kaugnayan sa kasamaan at kalikuan.Ang hebreyo ay may salitang "raot" para sa kasamaan(evil) at ang bikol ay may "Maraot" na gayon din ang ibig sabihin.Ang salitang ito ay katuwang ng paglaganap ng malubhang karamdaman ng mga tao na tinawag ngang salot!Sa kabatiran ng lahat, ang salitang ito ay isang patakaran sa ating daigdig na kapag ang mga tao ay pumapanig na sa kalikuan kaysa katuwiran, ang itutugon ay sa kaparaanan nga ng salot.!Samakatuwid ang nagpapagamit sa salot ay siyang dadatnan ng salot din.