pasko

Mula Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"PASKO" salitang tumutukoy sa kapangakan ng isang Mesiyas na kilala bilang "Yesus".Sa sang kakristiyanuhan, ito ay may araw ng pagdiriwang tuwing ika-25 ng buwan ng Desyembre.Ito ayon sa nakagisnang paniwala ay araw ng pagbibigay ng mga kaloob o regalo sa kakilala,kaibigan at iba pang tao.bilang paglilinaw, ang kapaskuhan ay araw ng paggunita ng pag ibig ng Dios sa lahat ng tao dahil binigay niya ang kaniyang bugtong na Anak upang kung ang sinomang manampalataya sa kaniya sa diwa ng katotohanan ay maligtas sa haharaping kaparusahan.Ang pagkilala kay Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ang diwa ng kapaskuhan na dapat tanggapin ng lahat ng mga tao saan mang bansa!