paningin

Mula Wiktionary

"PANINGIN" mga matang nakakakita o kamalayang nakababatid ng kaganapan. Sa salitang griego ang salitang mata ay "MATY", ang paningin naman ay "OPTHALMIS".