pakikipagkapuwa tao

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"Pakikipagkapuwa Tao" Isang pag uugali na nagsasabi ng pagkakaunawaan dahil sa magkatulad na pagkataoh o pagkakauri ng isipan at adhikain.Isa nga ito mataas na pagkilala sa sarili at sa kauring iba pa bilang ganap na tao.May pagkakataon na hindi maigagawad ito dahil hindi lahat ng nakakaharap ay may ugaling tao.Kung batid lang ng marami na ang pagkakaroon ng magandang pasunod na may kaugnayan sa pagiging makadios ay magiging dahilan upang ang pakikipagkapuwa tao ay magiging kalakaran sa ating lipunan.Subali't dahil naging salaula ang patakaran ng mga tao ang pagturing sa iba ay may kalakip na iba pang hangarin o interes. Gayunpaman, dapat malaman ng lahat na ang pakikipagkapuwa tao ay higit na mainam kaysa pakikisama lamang dahil hindi ito kailanman nilalagyan ng panlelenlang.