nominal

Mula Wiktionary

Ang pagpalit kung ang pinapalitan ay isang pangalan