mantra

Mula Wiktionary

"Mantra' salitang sanskrito na katumbas ng banal na tunog o bulong sa Tagalog.Sa katutubong Dumagat ang salitang ito ay nanatiling gamit at umiiral ay tunay na mahalaga sa pag iral nating mga tao bilang natatanging nilalang ng banal na Maykapal.Isang tanyag na mantra sa india ay ang "gayatri mantra" o pangkalahatang mantra na may mabuting adhikain para sa lahat ng tao .Isang pagbigkas na nagpapagaling at pumapawi ng kalungkutan.Sa Dumagat , naisalin ito na ang kinikilala ay ang Maylikha(YhWh) at ang tunay na Tagapagligtas (Yeshwah) ay siyang magiging dahilan ng pagiging ganap ng tao dahil sa nagpapabanal ang mantra o bulong na may pananalig sa tunay na Dios.Ang benala mantra de pa dumaget= AMA POREHIN KA ,NAEDUP E YESHWAH/ EMAKEDEPATA GEPABENAL/BENALA DEWE NAH MAADI/DEKETAM EY MAGHADI!