malikmata

Mula Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"Malikmata" salitang Tagalog para sa mabilisang paningin o pagpuna sa nakita.Ang salitang ito ay nabuo sa pinagsamang "Malikot" at "Mata" na kapag tinuwid ay "Malikot ang Mata".Isang katangian ng Taong mabilis ang paningin sa pagmamasid sa kapaligiran. May mga ibang salin nito sa iba pang Pangungusap sa Kapuluang Pilipinas, subali't may bahagyang kaibahan ng kahulugan dahil ang taong may ganitong katangian ay karaniwang may iba pang hangad sa pagmamatyag sa paligid kadalasan sila ay tumutulong para umunlad ang bayan lalo na sa mga teknolohiyang engkanto.Sa Bikol Rinkonada ito ang "Maregmat", sa Samar ay " Maikmat" , sa Sebwano ay "Mai-mat" at sa Ilokano naman ay "Apagdarikmat".