kota

Mula Wiktionary

Salitang tagalog ng "quote". Linyang may nilalaman na kahulugan.