karapatan

Mula sa Wiktionary
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

"KARAPATAN" kaloob na laya sa buhay,pagkilos,pananalita at pag iral sa bawat tao at iba pang nilalang sa daigdig na ito.Ang karapatan ay mabuti kapag ang pag iral ng nilalang ay nakabatay sa kabutihan,samantala masasabing may kalikuan sa karapatan kapag pawang palusot lang ang idinadahilan nang pag iral nito.Masasabi nating ang karapatan ay dapat igalang kapag ito ay ayon sa pinakamataas na panuntunan na nagmumula sa ating maykapal.Ang ibang karapatan ay panandalian lamang dahil nilikha nila ang isang situasyon na makapagbibigay pabor sa kanila subali't hindi sa pangkalahatang kabutihan ng makatuwiran at makatarungang uri ng mga tao. Ang karapatan ay dapat matanggap ng lahat ng mamamayan.

Ano ang mga Karapatan ???

- Karapatan na mabuhay - Karapatan na magpahayag ng opinyon - Karapatan na magkaroon ng aari-arian -karapatan na hindi makulong o maparusahan hangga't hindi napapatunayan na nagkasala -karapatan na umalis at pumasok sa bansa -karapatan sa pagiging pagkamamayanan


 at ano-ano pa...