imbakan

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"Imbakan" salitang Tagalog para sa "storage".Nuong panahon ni Jose , ang mga silid sa loob ng Pyramid ay siyang pinaka imbakan ng mga pagkain na inilaan sa panahon ng kagutom.