gayak

Mula Wiktionary

"GAYAK"pagsasaayos ng dadalahing mga gamit sa isang lakad o gampanin. Halimbawa; 1.) nakagayak na ang lahat, kita nang sumulong nang makausad na.