gara

Mula Wiktionary

"GARA" salitang sinasabi kapag hinahangaan ang nakitang bagay,pagtatanghal at maging sa anyo o kasuotan ng tao.Marahil ito ay may kaugnayan sa sinaunang salita na "GARAM" o ngalan na nagbago sa anyo sa paglipas ng panahon. Dito maiuugnay ang iba pang salita na Ngalan, Galang at siya na ngang pagiging Magara! Halimbawa; 1.) Ang gara naman ng dating mo! 2.) Pinakamagara ang sasakyan niya sa ating lahat!