bulat

Mula Wiktionary

"Bulat" Salitang Bisaya negros na ang kasingkahulugan ay "Bulkan" sa Tagalog.May kaugnayan sa salitang "sambulat" kapag ginamit sa natapon o sumabog na bagay gaya ng pagsambulat ng mainit na bato sa bulkan.