bobo

Mula Wiktionary

bobo- kulang sa pang unawa at kaalaman. hindi minsan nagiging batayan ang natapos dito, ito ay sa uri ng kamalayan at bilis ng tao na makaunawa at makasuri sa kaniyang nakita,napagmasdan at nabasa.