bintang

Mula Wiktionary

"BINTANG" paratang sa ato dahil sa ginawang kamalian o kasamaan. Halimbawa; 1.) Napagbintangang ilegal ang gawain ko nang magtayo ako nang maraming negosyo sa bayang ito.