basalyo't

Mula Wiktionary

Ang basalyo ay mga taong kasama, tauhan o tagasunod.