baraka

Mula Wiktionary

"BARAKA" salita sa Cavite na ang kahulugan ay "Pamilihan".Isa nga itong lumang salita sa lalawigan na ito na may iba't ibang gamit patungkol sa loob ng pamilihan. Halimbawa; 1.) Patungo ako sa baraka at mamaraka ako ng ulam. 2.) Kitang mamaraka bukas! Ang salitang ito ay kaugnay ng salitang "Bakal=Bili" sa bikol at bisaya at Byeakal ng dumagat.Ang talagang pinagbuhatan nito ay salitang tagalog ng "Kalakal" na kung saan may binabakal(binibili) sa "Barakalan o Pamilihan".