banal

Mula Wiktionary

"Banal" walang masamang katangian na nasa Maykapal o Manlilikha lamang.ang salitang ito ay kasingkahulugan ng "Santo at Santa" ng Espaniol at "Holy" ng Ingles. Ang pagiging banal ay mula sa Banal na Manlilikha sa ngalan ng Panginoong Yeshwah dahil siya lang ang nagpapabanal sa mga taong kinapal(creations) sa Daigdig na ito.