bahasa

Mula Wiktionary

"Bahasa' salitang Indones at Malaya na tumutukoy sa paraan ng pagbasa sa Tagalog.Ang salitang ito ay may salin na "wika" sa pagbigkas ng Tagalog.Kung tinawag na Bahasa Indones ang salita sa Indonesya, Bahasa Malay ang sa Malaysia, kung ganoon maaring gamitin natin ang salitang pagbasa sa pagtukoy ng salitang Tagalog, at maaring tawagin nating "Pagbasang Tagalog" ang pambansang wika natin.