bagtas

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"Bagtas" lumang salita sa Tagalog na tumutukoy sa "Daanan".Ang salitang ito ay hindi pangkaraniwang daanan dahil may pinakatanda ang pagtunton at pagsusog nito.Mula sa katotohanang ito, ang salitang "batas' ay nabuo dahil may alituntuning sinusunod bago isulong at ipatupad ito.Sa katutubong Dumagat ito ay "Beaktas" sa salita nila.