almanac

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Aklat na nagtataglay ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pun to ng kawilihan,mga pangyayari sa isang bansa, palakasan o relihiyon.