ahoy

Mula Wiktionary

"AHOY" isang dagliang pagbigkas sa katimugan na katumbas ng "kasi" sa kamaynilaan. Halimbawa; 1.) Magdala kata ng pangginaw kapag dumoon tayo sa tagaytay,kalamig ahoy duon. 2.) Magdala tayo ng pangginaw kapag nagpunta tayo sa Tagaytay,ang lamig kasi duon!