Wiktionary:Pangkalahatang pagtatanggi

Mula Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Mangyari ring basahin ang mga sumusunod:

PAKIBASA ANG PAUNAWA SA IBABA NG MABUTI BAGO UMALIS NG PAHINANG ITO

ANG WIKTIONARY AY HINDI BUMIBIGAY NG GARANTIYA SA BALIDIDAD

Ang Wiktionary ay isang elektroniko at malayang diksyonaryo, at ang kahulugan ng malaya ay isang samahan ng mga tao at grupo na nagsusulong ng isang karaniwang kayamanan ng kaalamang pantao. Ang istruktura nito ay nagpapayag ng kahit anong tao na may koneksyon sa Internet at may browser ng World Wide Web na magbago ng kontento na pwedeng mahanap dito. Kaya, pinapayuhan namin kayo na ang impormasyon dito ay hindi binalik-aral ng mga propesyonal na may kaalaman sa kanilang lugar ng kaalaman upang maglaan sa inyo ng kumpleto, tama o maaasahang impormasyon tungkol sa anumang paksa sa Wiktionary.

Hindi namin sinasabi na hindi ka makakahanap ng maraming mahalaga at tama na impormasyon sa Wiktionary, pero, pinapayuhan po namin kayo na ang Wiktionary ay hindi pwedeng mag-garantisa, sa kahit anong paraan, ang balididad ng impormasyon na pwedeng mahanap dito. Baka pinalit siya sa kararaan, binandal o pinalitan ng isa kung saan ang opinyon ay hindi sumasang-ayon sa estado ng kaalaman sa partikular na lugar na ikaw ay interesado na mag-aral.

Wala sa mga patnugot, may akda, isponsor, administrador, sysops, o kahit sino pang may koneksyon sa Wiktionary, ay/ang, sa ano mang kaparaanan responsable sa paglabas ng mga di naangkop, di wasto o mapanirang puring impormasyon. Wala ring pananagutan ang mga ito sa inyong paggamit ng mga impormasyon o pagtungo sa mga kawing panlabas.

Siguraduhin po na iniintindihan ninyo na ang impormasyon na binibigay dito ay binibigay sa inyo sa paraang libre at may utang na loob, at na walang kasunduan o kontrato ay nabuo sa pagitan ng mga gumagamit ng Wiktionary at sa mga may ari ng sayt na ito, mga server, mga tagapagambag sa Wiktionary, mga administrador, mga sysop at ng iba pang konektado sa proyektong ito o mga kapanalig hinggil sa kung ano mang maaring ihain laban sa mga ito. Ang lahat ay binibigyan ng limitadong lisensya para kopyahin ang kahit anong bagay sa sayt na ito, gayumpaman ang pagbibigay ng nasabing lisensya ay hindi bumubuo, tatag, likha o simula, o naghuhudyat ng isang pananagutang kontraktuwal, o kung ano pa man sa bahagi ng Wiktionary at ng mga ahente, miyembro, tagapag-organisa, at mga tagapaggamit nito.

Tandaan rin po, na ang mga impormasyon sa Wiktionary ay maaring taliwas sa mga batas na itinadhana ng inyong bansa, o nasasakupan lugar kung saan ito ay binibisita. Hindi kinukunsinte ng Wiktionary ang mga paglabag na ito, ngunit, dahil ang mga impormasyon dito ay naitatago sa server na naka-base sa estado ng Florida sa Estados Unidos, ito ay pinanatili sa liwanag ng proteksyon naitadhana ng Saligang Batas ng Estados Unidos, lalong lalo na ang probisyon ng Unang Pag-aammiyenda at mga prinsipyong napasasailalim ng Deklarasyong Unibersal ng mga Karapatang Pantao ng mga Nagkakaisang Bansa. Ang mga batas mula sa ibang bansa ay maaring hindi sumasaklaw sa mga proteksyon sa karapatang makapagpahayag kahalintulad ng sa Estados Unidos o sa karta ng mga Bansang Nagkakaisa, at kung magkagayon, ang Wikipedia ay walang pananagutan sa kahit ano pang paraan, sa kung ano mang potensyal na paglabas sa mga batas.

Kung nangangailangan ng espesipikong payong medikal, legal, pinansyal at pang "risk management", pinapayuhan na sumangguni sa mga lisensyadong propesyunal na may sapat na kaalaman sa nasabing bahagi ng paksain. Mangyari ring basahin ang Wiktionary:Pagtatanggi sa panganib, Wiktionary:Paalalang Pangmedikal, and Wiktionary:Paalalang Legal para sa mga tiyak na pagtatanggi.
Hindi unipormadong napagbalik-aralan ang nilalaman ng Wiktionary sa kaniyang bahagi o kabuuan, kahit na mayroong kakayanan ang mga mambabasa na baguhin, isatama o alisin ang mga hindi wastong suhestiyon o rekomendasyon, ang mga ito ay walang legal na pananagutan o obligasyon na isagawa ang mga ito. Bilang karagdagan, ang mga impormasyon sa Wiktionary ay walang garantiya na sapat, nararapat o kumpleto para sa iba pang paggagamitan.

Walang pananagutan o danyos na maaring hingin laban o mula sa Wiktionary, dahil ito ay binubuo lamang ng mga boluntaryong samahan ng mga indibidwal na may ibat ibang kaalaman (o kamalian), kultura at reperensya. Inuulit pong ang mga impormasyong nilalaman nito ay binibigay ng walang bayad at walang kasunduan sa pagitan ng Wiktionary maliban sa lisensyang GNU Free Documentation. Mulit muli po, pinaaalalahanan na ang Wiktionary ay walang pananagutan sa pagbabago, pagaalis, o dagdag ng mga impormasyon na naririto.

Maraming salamat sa panahon na inyong iniukol sa pagbabasa ng pahinang ito at nawa ay maging maayos ang inyong paggamit, pagaambag at pagtangkilik sa Wiktionary.