Wiktionary:AOL

Mula Wiktionary

Ang AOL, isang manlalaan ng serbisyong Internet (Internet service provider), ay gumagamit ng mga proxy server na ginagawang mahirap para sa mga websayt na alamin ang totoong IP address ng mga bisita ng sayt. Ang Wiktionary ay gumagamit ng mga IP address ng mga manggagamit upang mabawalan ang mga bandalo na magbago pero, sa proseso ng pagbabawal ng mga bandalo, hindi rin magkikialam sa trabaho ng mga lehitimong editor.

Dahil sa pag-uulit na bandalismo galing sa ilang manggagamit ng AOL, ang Wiktionary ay nangangailangan na ang mga editor mula sa AOL ay gumamit ng https, isang matibay na protokolo na nagbubunyag ng totoong IP address ng manggagamit. Pwedeng gawin ang pagpapalit sa pagbisita ng itong kawing. Kami ay umaasa na ito ay magiging isang masaya na medyum sa pagitan ng mga sukdulan ng paglilinis ng malaking kantidad ng bandalismo at nangangailangang bawalan ang lahat ng mga suskritor ng AOL na magbago

Ang mga manggagamit ng AOL na nais ayaw magbago ay pwedeng tumingin sa Wiktionary sa paraang normal.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang IRC.