Tagagamit:ScriptOriumTerminus

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ScriptOriumTerminvs


Ang Kapagsasakapanahuna'ng Kapangyarihan ng Pang-alituntuni'ng Pamantayan ng Wasto at Mabisa'ng Panalastasan

the

Halaw sa dalawa'ng (2) salita'ng Latin, ScriptOriumTerminvs ay ang operatibo'ng kataga na sadya'ng ipinagkawing-pasakabaybayan upang ipakahulugan ang isa'ng tukoy na tuldok-kapanahunan sa isamg partikular na pook o lugar kung saan ang kapangyarihan ng panalasyasa'ng pangkamalayan ay sukdula'ng naipagsasakaganapan.

Patungkol[baguhin]

Ang pampamatnuguta'ng dahon na ito ay ang panimula'ng pagpapakilala bilang opisyal na elektroniko'ng pahina ng kalipunan ng mga piling panulat nitong Tagapangodigo'ng Lehikograpo sa ilalim ng ScriptOriumTerminvs.

"KAPAGSASAKAPANAHUNAN"[baguhin]

Ginamit na kataga sa pangalawa'ng pamagat sa itaas, ang salita'ng kapagsasakapanahunan ay nagmumungkahi, hindi ng isa lamang alternatibo bagkus ay ang likas na katuturan nito alinsunod sa dito'y kabaybayan nito'ng anyo.

Ang kataga'ng Kapagsasakapanahunan ay hango sa salita'ng-ugat na dahon na tumutukoy sa pahina ng sulatin. Sa pamamagitan alituntuni'ng pamanalapian, ang salita'ng ugat na "dahon" matapos bihisa'ng-anyo ng kaukulan nito'ng unlapi, gitlapi, at hunlapi ay nagsasaad ng kahulugan bilang "ang kalagayan ng kasalinan sa pahina'ng papel o pisikal na talaan ng isa'ng lehikograpo impormasyon.

"KAPANGYARIHAN[baguhin]

Ugnayan[baguhin]

Kalakip ng pahina'ng ito ang Pahina ng Usapan ng Tagapangasiwa ng ScriptOriumTerminus. Sa sino mang may nais iparating, mangyaring maglaan sa nasabing dahon ng kaukula'ng patalastas. Sa abot makakaya at sa lalong madali'ng panahon, makaaasa sila ng daglian at masusing tugon.

ScriptOriumTerminus (makipag-usap) 17:36, 29 Enero 2018 (UTC)