Padron:All system messages

Mula Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Ito ay isang tala ng lahat ng mga mensaheng pansistema na ginamit sa MediaWiki na namespace.

Name

Default text

Current text

1movedto2
Talk

$1 moved to $2

Ang $1 ay inilipat sa $2

Monobook.css
Talk

/* edit this file to customize the monobook skin for the entire site */

/* See also Special:Mypage/monobook.css, MediaWiki:Common.css, Wiktionary:Customizing your monobook */

/* edit this file to customize the monobook skin for the entire site */

/*
 */

/* Used in [[MediaWiki:Nogomatch]] to prevent the external-site-style link on the internal link, when creating a new entry. */

#bodyContent .plainConnellinks a {
    background: none !important;
    color: #ba0000;
    padding: 0;
}

/* hide the serial commas and gender abbreviation periods */

.serial-comma, .gender-period {
    display: none
}

/* show the "serial and" in the disambiguation see also */

.serial-and {
    display: inline
}

/* add extra space at HR ---- just in the main namespace */

.ns-0 #bodyContent hr {
    margin-top: 2.5em
}

/* hide optional Russian stress-marks */

.ru-stress {
    display: none
}

/* hide "did you mean" on Noarticletext self-links */

.did-you-mean strong {
    display: none
}

/* small margin between "See also" and TOC */

.disambig-see-also,
.disambig-see-also-2 {
    margin-bottom:0.3em;
}

/* display redirects in Special:Allpages in black */

.allpagesredirect a {
    color:#000;
}
.allpagesredirect a:visited {
    color:#000;
}

/* subpage link bigger, clearer */

.subpages {
    font-size:127%;
    margin-top:0.5em;
    margin-bottom:0.5em;
}

/* headings a bit more balanced in size */

h1 {
    font-size:160%;
    font-weight:bold;
}
h2 {
    font-size:140%;
    font-weight:bold;
}
h3 {
    font-size:130%;
}
h4 {
    font-size:120%;
}
h5 {
    font-size:110%;
}
h6 {
    font-size:100%;
}

/*
 • /

about
Talk

About

Patungkol

aboutpage
Talk

Wiktionary:About

Wiktionary:Patungkol

aboutwikipedia
Talk

About Wiktionary

Tungkol sa Wiktionary

accesskey-addsection
Talk

+

⧼Accesskey-addsection⧽

accesskey-anontalk
Talk

n

⧼Accesskey-anontalk⧽

accesskey-anonuserpage
Talk

.

⧼Accesskey-anonuserpage⧽

accesskey-article
Talk

a

⧼Accesskey-article⧽

accesskey-compareselectedversions
Talk

v

v

accesskey-contributions
Talk

<accesskey-contributions>

⧼Accesskey-contributions⧽

accesskey-currentevents
Talk

<accesskey-currentevents>

⧼Accesskey-currentevents⧽

accesskey-delete
Talk

d

⧼Accesskey-delete⧽

accesskey-edit
Talk

e

⧼Accesskey-edit⧽

accesskey-emailuser
Talk

<accesskey-emailuser>

⧼Accesskey-emailuser⧽

accesskey-help
Talk

<accesskey-help>

⧼Accesskey-help⧽

accesskey-history
Talk

h

⧼Accesskey-history⧽

accesskey-login
Talk

o

⧼Accesskey-login⧽

accesskey-logout
Talk

o

⧼Accesskey-logout⧽

accesskey-mainpage
Talk

z

⧼Accesskey-mainpage⧽

accesskey-minoredit
Talk

i

i

accesskey-move
Talk

m

⧼Accesskey-move⧽

accesskey-mycontris
Talk

y

⧼Accesskey-mycontris⧽

accesskey-mytalk
Talk

n

⧼Accesskey-mytalk⧽

accesskey-portal
Talk

<accesskey-portal>

⧼Accesskey-portal⧽

accesskey-preferences
Talk

<accesskey-preferences>

⧼Accesskey-preferences⧽

accesskey-preview
Talk

p

p

accesskey-protect
Talk

=

⧼Accesskey-protect⧽

accesskey-randompage
Talk

x

⧼Accesskey-randompage⧽

accesskey-recentchanges
Talk

r

⧼Accesskey-recentchanges⧽

accesskey-recentchangeslinked
Talk

c

⧼Accesskey-recentchangeslinked⧽

accesskey-save
Talk

s

s

accesskey-search
Talk

f

f

accesskey-sitesupport
Talk

<accesskey-sitesupport>

⧼Accesskey-sitesupport⧽

accesskey-specialpage
Talk

<accesskey-specialpage>

⧼Accesskey-specialpage⧽

accesskey-specialpages
Talk

q

⧼Accesskey-specialpages⧽

accesskey-talk
Talk

t

⧼Accesskey-talk⧽

accesskey-undelete
Talk

d

⧼Accesskey-undelete⧽

accesskey-unwatch
Talk

w

⧼Accesskey-unwatch⧽

accesskey-upload
Talk

u

s

accesskey-userpage
Talk

.

⧼Accesskey-userpage⧽

accesskey-viewsource
Talk

e

⧼Accesskey-viewsource⧽

accesskey-watch
Talk

w

w

accesskey-watchlist
Talk

l

⧼Accesskey-watchlist⧽

accesskey-whatlinkshere
Talk

b

⧼Accesskey-whatlinkshere⧽

accmailtext
Talk

The Password for '$1' has been sent to $2.

Ipinadala na sa $2 ang hudyat para kay '$1'.

accmailtitle
Talk

Password sent.

Pinadala na ang hudyat.

actioncomplete
Talk

Action complete

Tapos na ang ginagawa

addedwatch
Talk

Added to watchlist

Dinagdag na sa Bantayan

addedwatchtext
Talk

The page "$1" has been added to your [[Special:Watchlist|watchlist]]. Future changes to this page and its associated Talk page will be listed there, and the page will appear '''bolded''' in the [[Special:Recentchanges|list of recent changes]] to make it easier to pick out.

<p>If you want to remove the page from your watchlist later, click "Stop watching" in the sidebar.

Dinagdag na ang pahinang "$1" sa iyong <a href="/wiki/Special:Watchlist">Bantayan</a>.

Makikita doon ang lahat ng mga susunod na pagbabago sa pahinang ito pati na ang usapang pahina, at ang pahina ay makikitang naka-bold sa <a href="/wiki/Special:BagongBinago">listahan ng mga bagong binago</a> para madaling makita.

Kung ayaw mo nang bantayin ang pahinang ito, i-click lamang ang "Tigil Bantay" sa sidebar.

addsection
Talk

+

+

administrators
Talk

Wiktionary:Administrators

Wiktionary:Mga Tagapangasiwa

affirmation
Talk

I affirm that the copyright holder of this file agrees to license it under the terms of the $1.

Inaamin ko na ang nagmamay-ari ng copyright ng file na ito ay sumasang-ayon na lisensyado ito sa ilalim ng mga termino ng $1.

all
Talk

all

lahat

allmessages
Talk

All system messages

Lahat ng mensahe

allmessagestext
Talk

This is a list of all system messages available in the MediaWiki: namespace.

Ito ay isang tala ng lahat ng mga mensaheng pansistema na ginamit sa MediaWiki na namespace.

allpages
Talk

All pages

Lahat ng pahina

alphaindexline
Talk

$1 to $2

$1 hanggang $2

alreadyloggedin
Talk

<font color=red><b>User $1, you are already logged in!</b></font><br />

⧼Alreadyloggedin⧽

alreadyrolled
Talk

Cannot rollback last edit of [[$1]] by [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]); someone else has edited or rolled back the page already.

Last edit was by [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Talk]]).

Hindi mapagulong na pabalik sa dati ang huling pagbabago ng $1 ni (Usapan | Mga gawa); mayroon nang ibang taong nagbago o nagpagulong pabalik sa dati ng pahina.

Ang huling pagbabago sa pahina ay ginawa ni $3 (Usapan | Mga gawa).

ancientpages
Talk

Oldest pages

Mga pinakalumang artikulo

and
Talk

and

at

anontalk
Talk

Talk for this IP

Usapan

anontalkpagetext
Talk


''This is the discussion page for an anonymous user who has not created an account yet or who does not use it. We therefore have to use the numerical [[IP address]] to identify him/her. Such an IP address can be shared by several users. If you are an anonymous user and feel that irrelevant comments have been directed at you, please [[Special:Userlogin|create an account or log in]] to avoid future confusion with other anonymous users.''

Pahina ng usapan ito ng isang di-kilalang tagagamit na hindi pa gumagawa ng account, o di kaya'y ayaw gumamit ng account. Dahil rito, kinakailangan naming gamitin ang naka-numerong IP address para makilala sila. Maaaring magamit ng lagpas sa isang tagagamit ang isang IP address. Kung isa kang tagagamit na ayaw magpakilala, at pakiramdam mo na napupunta sa'yo ang mga komentong walang kinalaman sa'yo, mangyaring gumawa ka ng account o mag-login para maiwasan sa hinaharap ang mga ganitong kaso.

anonymous
Talk

Anonymous user(s) of Wiktionary

Hindi kilalang tagagamit ng Wiktionary

article
Talk

Content page

Pahina ng nilalaman

articleexists
Talk

A page of that name already exists, or the name you have chosen is not valid. Please choose another name.

May umiiral nang pahinang may ganyang pangalan, o ang pangalang pinili mo ay hindi tanggap. Pumili muli ng ibang pangalan.

articlepage
Talk

View content page

Tingnan ang artikulo

asksql
Talk

SQL query

⧼Asksql⧽

asksqltext
Talk

Use the form below to make a direct query of the database. Use single quotes ('like this') to delimit string literals. This can often add considerable load to the server, so please use this function sparingly.

⧼Asksqltext⧽

autoblocker
Talk

Autoblocked because you share an IP address with "$1". Reason "$2".

Kusang hinarang dahil ang iyong adres ng IP ay kamakailan lamang na ginamit ni "$1". Ang dahilang ibinigay para sa pagharang kay $1 ay: "$2"

badarticleerror
Talk

This action cannot be performed on this page.

Di magagawa ang kilos na ito sa pahinang ito.

badfilename
Talk

Image name has been changed to "$1".

Pinalitan ang pangalan ng talaksan na naging "$1".

badfiletype
Talk

".$1" is not a recommended image file format.

⧼Badfiletype⧽

badipaddress
Talk

Invalid IP address

Hindi tanggap na adres ng IP

badquery
Talk

Badly formed search query

⧼Badquery⧽

badquerytext
Talk

We could not process your query. This is probably because you have attempted to search for a word fewer than three letters long, which is not yet supported. It could also be that you have mistyped the expression, for example "fish and and scales". Please try another query.

⧼Badquerytext⧽

badretype
Talk

The passwords you entered do not match.

Hindi magkatugma ang ipinasok mong mga password.

badtitle
Talk

Bad title

Hindi magandang pamagat

badtitletext
Talk

The requested page title was invalid, empty, or an incorrectly linked inter-language or inter-wiki title.

Ang hiniling na pamagat ng pahina ay invalid, walang laman, o isang maling nai-link na inter-wika o inter-wiki na pamagat. Baka naglalaman ito ng isa o higit pang karakter na bawal gamitin sa mga pamagat.

blanknamespace
Talk

(Main)

(Pangunahin)

blockedtext
Talk

Your user name or IP address has been blocked by $1. The reason given is this:<br />''$2''<p>You may contact $1 or one of the other [[Wiktionary:Administrators|administrators]] to discuss the block.

Note that you may not use the "email this user" feature unless you have a valid email address registered in your [[Special:Preferences|user preferences]].

Your IP address is $3. Please include this address in any queries you make.

Ang iyong pangalan ng manggagamit o IP address ay hinarang.

Ang harang ay ginawa ni $1. Ang binigay na dahilan ay $2.

Pagkawalang-bisa ng harang: $6

Maaari mong hipuin si $1 o isa sa mga ibang tagapangasiwa para usapin ang harang. Tandaan na hindi mo magagamit ang anyong "e-mail this user" hanggang mayron kang isang adres ng elektronikong liham (e-mail) na iniliwanag sa iyong mga kagustuhang pang-account. Ang iyong kasalukuyang IP address ay $3, at ang bilang ng pagkilalang pang-harang ay #$5. Pakisamahin ang isa o silang dalawa ng mga ito sa iyong mga tanong.

blockedtitle
Talk

User is blocked

Hinarang ang tagagamit

blockip
Talk

Block user

Harangin ang user

blockipsuccesssub
Talk

Block succeeded

Tagumpay ang paghaharang

blockipsuccesstext
Talk

"$1" has been blocked. <br />See [[Special:Ipblocklist|IP block list]] to review blocks.

Hinadlangan ang $1.
Tingnan ang talaan ng mga hinadlangan upang suriin ang mga paghadlang.

blockiptext
Talk

Use the form below to block write access from a specific IP address or username. This should be done only only to prevent vandalism, and in accordance with [[Wiktionary:Policy|policy]]. Fill in a specific reason below (for example, citing particular pages that were vandalized).

Gamitin ang mga lahok sa ibaba upang maharang ang akses sa pagsulat mula sa isang espesipikong IP address o bansag. Gawin lamang ito para maiwasan ang bandalismo, at napapaloob sa patakaran. Punan ang espesipikong dahilan sa ibaba (halimbawa, magbanggit ng partikular na mga pahina na nagkaroon ng bandalismo).

blocklink
Talk

block

harangin

blocklistline
Talk

$1, $2 blocked $3 (expires $4)

⧼Blocklistline⧽

blocklogentry
Talk

blocked "$1" with an expiry time of $2

blocked $1 with an expiration time of $2 $3

blocklogpage
Talk

Block_log

Tala ng paghaharang

blocklogtext
Talk

This is a log of user blocking and unblocking actions. Automatically blocked IP addresses are not be listed. See the [[Special:Ipblocklist|IP block list]] for the list of currently operational bans and blocks.

Isa itong talaan ng mga gawain ng pagharang at hindi pagharang sa tagagamit. Hindi nakalista ang mga tirahan ng IP ng kusang hinadlangan. Tingnan ang talaan ng pagharang para sa lista ng kasalukuyang may bisa na mga pagbabawal at mga paghadlang.

bold_sample
Talk

Bold text

⧼Bold_sample⧽

bold_tip
Talk

Bold text

⧼Bold_tip⧽

booksources
Talk

Book sources

Mga mapagkukunang aklat

booksourcetext
Talk

Below is a list of links to other sites that sell new and used books, and may also have further information about books you are looking for.Wiktionary is not affiliated with any of these businesses, and this list should not be construed as an endorsement.

⧼Booksourcetext⧽

brokenredirects
Talk

Broken Redirects

Bali/putol na mga panuto o panturo

brokenredirectstext
Talk

The following redirects link to a non-existing pages.

Ang sumusunod na mga panturo papunta sa ibang pahina ay kumakawing patungo sa mga pahinang hindi pa umiiral.

bugreports
Talk

Bug reports

⧼Bugreports⧽

bugreportspage
Talk

Wiktionary:Bug_reports

⧼Bugreportspage⧽

bureaucratlog
Talk

Bureaucrat_log

⧼Bureaucratlog⧽

bureaucratlogentry
Talk

Rights for user "$1" set "$2"

⧼Bureaucratlogentry⧽

bureaucrattext
Talk

The action you have requested can only be performed by sysops with "bureaucrat" status.

⧼Bureaucrattext⧽

bureaucrattitle
Talk

Bureaucrat access required

⧼Bureaucrattitle⧽

bydate
Talk

by date

ayon sa petsa

byname
Talk

by name

⧼Byname⧽

bysize
Talk

by size

⧼Bysize⧽

cachederror
Talk

The following is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

⧼Cachederror⧽

cancel
Talk

Cancel

Ikansela

cannotdelete
Talk

Could not delete the page or image specified. (It may have already been deleted by someone else.)

Di mabura ang pahina o file na "$1". Baka nabura na ito ng iba.

cantrollback
Talk

Cannot revert edit; last contributor is only author of this page.

Hindi maibalik ang pagbabago; tanging ang may-akda lamang ng pahinang ito ang huling tagapagambag/tagapaglathala.

categories
Talk

Categories

Mga kategorya

category
Talk

category

⧼Category⧽

category_header
Talk

Articles in category "$1"

Mga entrada sa kategoryang "$1"

changepassword
Talk

Change password

Palitan ang hudyat

changes
Talk

changes

pagbabago

columns
Talk

Columns

⧼Columns⧽

commentedit
Talk

(comment)

⧼Commentedit⧽

compareselectedversions
Talk

Compare selected versions

Pahambingin ang mga napiling bersyon

confirm
Talk

Confirm

Tiyakin

confirmcheck
Talk

Yes, I really want to delete this.

⧼Confirmcheck⧽

confirmdelete
Talk

Confirm delete

Tiyakin ang pagbubura

confirmdeletetext
Talk

You are about to permanently delete a page or image along with all of its history from the database. Please confirm that you intend to do this, that you understand the consequences, and that you are doing this in accordance with [[Wiktionary:Policy]].

Permanente mo nang buburahin ang pahina o larawan na ito pati ang kasaysayan nito sa database. Tiyakin lamang na nais mong gawin ito, at naunawaan ang kahihinatnan nito, at gagawin ito alinsunod sa Wiktionary:Patakaran.

confirmprotect
Talk

Confirm protection

Tiyakin ang pagsasanggalang

confirmprotecttext
Talk

Do you really want to protect this page?

Nais mo ba talagang ipagsanggalang ang pahinang ito?

confirmunprotect
Talk

Confirm unprotection

⧼Confirmunprotect⧽

confirmunprotecttext
Talk

Do you really want to unprotect this page?

⧼Confirmunprotecttext⧽

contextchars
Talk

Characters of context per line

⧼Contextchars⧽

contextlines
Talk

Lines to show per hit

⧼Contextlines⧽

contribslink
Talk

contribs

Mga gawa

contribsub
Talk

For $1

⧼Contribsub⧽

contributions
Talk

User contributions

Mga gawa ng user

copyright
Talk

Content is available under $1.

Maaring gamitin ang nilalaman sa ilalim ng $1.

copyrightpage
Talk

Wiktionary:Copyrights

Project:Karapatang-ari

copyrightpagename
Talk

Wiktionary copyright

Karapatang-ari sa Wiktionary

copyrightwarning
Talk

Please note that all contributions to Wiktionary are considered to be released under the GNU Free Documentation License (see $1 for details). If you don't want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then don't submit it here.<br /> You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. <strong>DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION!</strong>

Tandaan po lamang na lahat ng kontribusyon sa Wiktionary ay itinuturing na nailabas sa ilalim ng $2 (tingnan ang $1 para sa detalye). Kung hindi mo nais na baguhin o ipamahagi ng ibang mga user ang iyong sinulat, huwag mo itong itala dito.
Ipinapangako mo rin sa amin na sinulat mo ito nang personal, o kinopya mo ito mula sa isang mapagkukunan (resource) na public domain o ibang libreng mapagkukunan (free resource). HUWAG MAGTALA NG GAWANG NAKA-KARAPATANG-ARI NANG WALANG PAHINTULOT!

couldntremove
Talk

Couldn't remove item '$1'...

⧼Couldntremove⧽

createaccount
Talk

Create new account

Gumawa ng bagong account

createaccountmail
Talk

by email

sa pamamagitan ng e-mail

cur
Talk

cur

kas

currentevents
Talk

Current events

Kasalukuyang pangyayari

currentrev
Talk

Current revision

Kasalukuyang bersyon

databaseerror
Talk

Database error

Error sa database

dateformat
Talk

Date format

⧼Dateformat⧽

dberrortext
Talk

A database query syntax error has occurred. This could be because of an illegal search query (see $5), or it may indicate a bug in the software. The last attempted database query was: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> from within function "<tt>$2</tt>". MySQL returned error "<tt>$3: $4</tt>".

⧼Dberrortext⧽

dberrortextcl
Talk

A database query syntax error has occurred. The last attempted database query was: "$1" from within function "$2". MySQL returned error "$3: $4".

⧼Dberrortextcl⧽

deadendpages
Talk

Dead-end pages

Mga pahinang walang kawing panloob (internal link)

debug
Talk

Debug

⧼Debug⧽

defaultns
Talk

Search in these namespaces by default:

⧼Defaultns⧽

defemailsubject
Talk

Wiktionary e-mail

E-liham ng Wiktionary mula sa tagagamit na si "$1"

delete
Talk

Delete

Burahin

deletecomment
Talk

Reason for deletion

Dahilan sa pagbubura

deletedarticle
Talk

deleted "$1"

ibinura ang "$1"

deletedtext
Talk

"$1" has been deleted. See $2 for a record of recent deletions.

Ang "$1" ay nabura na. Tingnan ang $2 para sa isang tala ng mga kararaang pagbubura.

deleteimg
Talk

del

⧼Deleteimg⧽

deletepage
Talk

Delete page

Burahin ang pahina

deletesub
Talk

(Deleting "$1")

(Binubura ang "$1")

deletethispage
Talk

Delete this page

Burahin itong pahina

deletionlog
Talk

deletion log

tala ng pagbubura

dellogpage
Talk

Deletion_log

Tala ng pagbubura

dellogpagetext
Talk

Below is a list of the most recent deletions. All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

Nasa ibaba ang isang talaan ng pinakakamailan lamang na mga pagbubura.

developerspheading
Talk

For developer use only

⧼Developerspheading⧽

developertext
Talk

The action you have requested can only be performed by users with "developer" status. See $1.

⧼Developertext⧽

developertitle
Talk

Developer access required

⧼Developertitle⧽

diff
Talk

diff

iba

difference
Talk

(Difference between revisions)

⧼Difference⧽

disambiguations
Talk

Disambiguation pages

⧼Disambiguations⧽

disambiguationspage
Talk

Wiktionary:Links_to_disambiguating_pages

⧼Disambiguationspage⧽

disambiguationstext
Talk

The following pages link to a <i>disambiguation page</i>. They should link to the appropriate topic instead.<br />A page is treated as dismbiguation if it is linked from $1.<br />Links from other namespaces are <i>not</i> listed here.

⧼Disambiguationstext⧽

disclaimerpage
Talk

Wiktionary:General_disclaimer

Project:Pangkalahatang Pagtatanggi

disclaimers
Talk

Disclaimers

Pagtatanggi

doubleredirects
Talk

Double Redirects

Mga dobleng karga

doubleredirectstext
Talk

<b>Attention:</b> This list may contain false positives. That usually means there is additional text with links below the first #REDIRECT.<br /> Each row contains links to the first and second redirect, as well as the first line of the second redirect text, usually giving the "real" target page, which the first redirect should point to.

Nagtatala ang pahinang ito ng mga pahinang pumupunta sa iba pang mga pahinang nililipatan. Naglalaman ang bawat hanay ng mga kawing sa una ang pangalawang kapupuntahan, maging ng puntiryang pangalawang kapupuntahan, na karaniwang "tunay" na puntiryang pahina, na dapat kinatuturuan ng unang pupuntahan. Nasugpo na ang mga ipinasok na inekisan.

edit
Talk

Edit

I-edit

editcomment
Talk

The edit comment was: "<i>$1</i>".

Ang buod ng pagbabago ay: $1.

editconflict
Talk

Edit conflict: $1

Salungatan sa pagbabago: $1

editcurrent
Talk

Edit the current version of this page

Baguhin ang kasalukuyang bersyon ng pahinang ito

edithelp
Talk

Editing help

Tulong sa pag-edit

edithelppage
Talk

Help:Editing

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Editing_pages

editing
Talk

Editing $1

Binabago ang $1

editingold
Talk

<strong>WARNING: You are editing an out-of-date revision of this page. If you save it, any changes made since this revision will be lost.</strong>

Babala: Binabago mo ang lumang bersyon ng pahinang ito. Kapag itinala mo ito, mawawala ang anumang pagbabago mula sa bersyon na ito.

editsection
Talk

edit

i-edit

editthispage
Talk

Edit this page

Baguhin itong pahina

emailflag
Talk

Disable e-mail from other users

⧼Emailflag⧽

emailforlost
Talk

Fields marked with a star (*) are optional. Storing an email address enables people to contact you through the website without you having to reveal your email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.<br /><br />Your real name, if you choose to provide it, will be used for giving you attribution for your work.

⧼Emailforlost⧽

emailfrom
Talk

From

Mula kay:

emailmessage
Talk

Message

Mensahe:

emailpage
Talk

E-mail user

⧼Emailpage⧽

emailpagetext
Talk

If this user has entered a valid e-mail address in his or her user preferences, the form below will send a single message. The e-mail address you entered in your user preferences will appear as the "From" address of the mail, so the recipient will be able to reply.

Magagamit mo ang pormularyo sa ibaba para makapagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng isang e-liham para sa tagagamit na ito. Ang ipinasok mong direksiyong e-liham sa iyong mga kagustuhan ng tagagamit ay lilitaw bilang adres na "Mula kay" ng e-liham, para tuwirang makatugon sa iyo ang nakatanggap.

emailsend
Talk

Send

Ipadala

emailsent
Talk

E-mail sent

Naipadala na ang e-liham

emailsenttext
Talk

Your e-mail message has been sent.

Naipadala na ang mensahe ng iyong e-liham.

emailsubject
Talk

Subject

Paksa:

emailto
Talk

To

Para kay:

emailuser
Talk

E-mail this user

I-email ang tagagamit na ito

enterlockreason
Talk

Enter a reason for the lock, including an estimate of when the lock will be released

Magbigay ng dahilan para sa lock, kabilang na ang isang pagtataya kung kailan tatanggalin ito

error
Talk

Error

Error

errorpagetitle
Talk

Error

Error

exbeforeblank
Talk

content before blanking was:

nilalaman bago nablangko: '$1'

exblank
Talk

page was empty

⧼Exblank⧽

excontent
Talk

content was:

ang dating nilalaman ay: '$1'

explainconflict
Talk

Someone else has changed this page since you started editing it. The upper text area contains the page text as it currently exists. Your changes are shown in the lower text area. You will have to merge your changes into the existing text. <b>Only</b> the text in the upper text area will be saved when you press "Save page". <p>

Mayroon nagbago ng pahinang ito simula nang baguhin mo ito. Naglalaman ang mga nasa taas na teksto ng mga pahinang teksto at kasalukuyang mayroon ito. Ipinapakita sa ibabang teksto ang mga binago mo. Kailangan mong pagsamahin ang mga binago mo sa kasalukuyang teksto. Maitatala lamang ang nasa taas na teksto kapag pinindot ang "$1".

export
Talk

Export pages

I-export ang mga pahina

exportcuronly
Talk

Include only the current revision, not the full history

Isama lamang ang kasalukuyang rebisyon, hindi ang buong kasaysayan

exporttext
Talk

You can export the text and editing history of a particular page or set of pages wrapped in some XML; this can then be imported into another wiki running MediaWiki software, transformed, or just kept for your private amusement.

Maaari mong ilabas ang isang teksto at baguhin ang kasaysayan ng isang partikular na pahina o kumpol na mga pahina na nakalagay sa XML. Maaari itong iangkat sa ibang wiki gamit ang MediaWiki sa pamamagitan ng pahinang angkat.

Para ilabas ang mga pahina, ipasok ang mga pamagat sa tekstong kahon sa ibaba, isang pamagat bawat guhit, at piliin kung gusto mo rin ang kasalukuyang bersyon o mga lumang bersyon, kasama ang mga pahina ng kasaysayan, o iyon lamang kasalukuyang bersyon kasama ang mga kaalaman tungkol sa huling binago.

Sa huling kaso, maaari mong gumamit ng ungay, hal. Natatangi:Pagluluwas/Unang Pahina para sa pahinang "Unang Pahina".

extlink_sample
Talk

http://www.example.com link title

⧼Extlink_sample⧽

extlink_tip
Talk

External link (remember http:// prefix)

⧼Extlink_tip⧽

faq
Talk

FAQ

Madalas Itanong

faqpage
Talk

Wiktionary:FAQ

Project:Mga karaniwang itinatanong (FAQ)

feedlinks
Talk

Feed:

⧼Feedlinks⧽

filecopyerror
Talk

Could not copy file "$1" to "$2".

Di makopya ang file na "$1" sa "$2".

filedeleteerror
Talk

Could not delete file "$1".

Di mabura ang file na "$1".

filedesc
Talk

Summary

Buod

filename
Talk

Filename

Pangalan ng file

filenotfound
Talk

Could not find file "$1".

Di mahanap ang file na "$1".

filerenameerror
Talk

Could not rename file "$1" to "$2".

Di ma-rename ang file na "$1" sa "$2".

filesource
Talk

Source

Pinagmulan:

filestatus
Talk

Copyright status

Kalagayan ng karapang-ari:

fileuploaded
Talk

File "$1" uploaded successfully. Please follow this link: $2 to the description page and fill in information about the file, such as where it came from, when it was created and by whom, and anything else you may know about it.

⧼Fileuploaded⧽

formerror
Talk

Error: could not submit form

Error: Di maipasa ang form.

fromwikipedia
Talk

From Wiktionary

Mula sa Wiktionary, ang malayang ensayklopediya.

getimagelist
Talk

fetching image list

⧼Getimagelist⧽

go
Talk

Go

Puntahan

googlesearch
Talk

<!-- SiteSearch Google --> <FORM method=GET action="http://www.google.com/search"> <TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td> <A HREF="http://www.google.com/"> <IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google"></A> </td> <td> <INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="$1"> <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search"> <font size=-1> <input type=hidden name=domains value="http://tl.wiktionary.org"><br /><input type=radio name=sitesearch value=""> WWW <input type=radio name=sitesearch value="http://tl.wiktionary.org" checked> http://tl.wiktionary.org <br /> <input type='hidden' name='ie' value='$2'> <input type='hidden' name='oe' value='$2'> </font> </td></tr></TABLE> </FORM> <!-- SiteSearch Google -->

<form method="get" action="//www.google.com/search" id="googlesearch"> <input type="hidden" name="domains" value="//tl.wiktionary.org" /> <input type="hidden" name="num" value="50" /> <input type="hidden" name="ie" value="$2" /> <input type="hidden" name="oe" value="$2" />

<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="$1" /> <input type="submit" name="btnG" value="$3" />

<input type="radio" name="sitesearch" id="gwiki" value="//tl.wiktionary.org" checked="checked" /><label for="gwiki">Wiktionary</label> <input type="radio" name="sitesearch" id="gWWW" value="" /><label for="gWWW">WWW</label>

</form>

guesstimezone
Talk

Fill in from browser

Punuin ng mula sa pantingin-tingin (browser)

headline_sample
Talk

Headline text

⧼Headline_sample⧽

headline_tip
Talk

Level 2 headline

⧼Headline_tip⧽

help
Talk

Help

Tulong

helppage
Talk

Help:Contents

Help:Nilalaman

hide
Talk

hide

Itago

hidetoc
Talk

hide

itago

hist
Talk

hist

noon

histlegend
Talk

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.<br/> Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

Pagpili sa mga pagkakaiba: Markahan ang radio box ng mga pagbabago para ikumpara at pindutin ang Enter o ang button sa baba.
Gabay: (kas) = pagkakaiba sa kasalukuyang pagbabago, (huli) = pagkakaiba sa naunang pagbabago, m = maliit na edit.

history
Talk

Page history

Nakaraan ng pahina

history_short
Talk

History

Nakaraan

historywarning
Talk

Warning: The page you are about to delete has a history:

Babala: May kasaysayan ang pahinang buburahin mo na tinatayang may $1 pagbabago:

hr_tip
Talk

Horizontal line (use sparingly)

⧼Hr_tip⧽

ignorewarning
Talk

Ignore warning and save file anyway.

Balewalain ang babala at sagipin basta ang talaksan

ilshowmatch
Talk

Show all images with names matching

⧼Ilshowmatch⧽

ilsubmit
Talk

Search

Hanapin

image_sample
Talk

Example.jpg

⧼Image_sample⧽

image_tip
Talk

Embedded image

⧼Image_tip⧽

imagelinks
Talk

Image links

Paggamit sa file

imagelist
Talk

Image list

⧼Imagelist⧽

imagelisttext
Talk

Below is a list of $1 images sorted $2.

Nasa ibaba ang isang tala ng $1 talaksan nauri na $2.

imagepage
Talk

View image page

Tingnan ang pahina ng file

imagereverted
Talk

Revert to earlier version was successful.

⧼Imagereverted⧽

imgdelete
Talk

del

⧼Imgdelete⧽

imgdesc
Talk

desc

⧼Imgdesc⧽

imghistlegend
Talk

Legend: (cur) = this is the current image, (del) = delete this old version, (rev) = revert to this old version. <br /><i>Click on date to see image uploaded on that date</i>.

⧼Imghistlegend⧽

imghistory
Talk

Image history

⧼Imghistory⧽

imglegend
Talk

Legend: (desc) = show/edit image description.

⧼Imglegend⧽

import
Talk

Import pages

Angkatin ang mga pahina

importfailed
Talk

Import failed: $1

Bigo ang pag-angkat: $1

importhistoryconflict
Talk

Conflicting history revision exists (may have imported this page before)

⧼Importhistoryconflict⧽

importnotext
Talk

Empty or no text

⧼Importnotext⧽

importsuccess
Talk

Import succeeded!

Tapos na ang pag-angkat!

importtext
Talk

Please export the file from the source wiki using the Special:Export utility, save it to your disk and upload it here.

Pakiluwas ang talaksan magmula sa pinagmulang wiki na ginagamit ang kasangkapang pangluwas. Sagipin mo ito sa iyong kompyuter at papaitaas na ikarga ito rito.

infobox
Talk

Click a button to get an example text

⧼Infobox⧽

infobox_alert
Talk

Please enter the text you want to be formatted.\n It will be shown in the infobox for copy and pasting.\nExample:\n$1\nwill become:\n$2

⧼Infobox_alert⧽

internalerror
Talk

Internal error

Error sa loob

intl
Talk

Interlanguage links

⧼Intl⧽

ip_range_invalid
Talk

Invalid IP range.

Hindi tamang sakop ng IP.

ipaddress
Talk

IP Address/username

⧼Ipaddress⧽

ipb_expiry_invalid
Talk

Expiry time invalid.

Hindi tama ang oras ng pagtatapos.

ipbexpiry
Talk

Expiry

Pagkawalang-bisa

ipblocklist
Talk

List of blocked IP addresses and usernames

Tala ng mga hinarang na IP address at username

ipbreason
Talk

Reason

Dahilan

ipbsubmit
Talk

Block this user

Harangin itong user

ipusubmit
Talk

Unblock this address

Huwag harangin itong adres

ipusuccess
Talk

"$1" unblocked

⧼Ipusuccess⧽

isbn
Talk

ISBN

⧼Isbn⧽

isredirect
Talk

redirect page

pahinang panuro

italic_sample
Talk

Italic text

⧼Italic_sample⧽

italic_tip
Talk

Italic text

⧼Italic_tip⧽

iteminvalidname
Talk

Problem with item '$1', invalid name...

⧼Iteminvalidname⧽

largefile
Talk

It is recommended that images not exceed 100k in size.

⧼Largefile⧽

last
Talk

last

huli

lastmodified
Talk

This page was last modified $1.

Huling binago ang pahinang ito noong $1.

lastmodifiedby
Talk

This page was last modified $1 by $2.

⧼Lastmodifiedby⧽

lineno
Talk

Line $1:

Linya $1:

link_sample
Talk

Link title

⧼Link_sample⧽

link_tip
Talk

Internal link

⧼Link_tip⧽

linklistsub
Talk

(List of links)

⧼Linklistsub⧽

linkshere
Talk

The following pages link to here:

Naka-link ang mga pahinang ito sa $2:

linkstoimage
Talk

The following pages link to this image:

Ginagamit ng sumusunod na pahina ang file na ito:

linktrail
Talk

/^([a-z]+)(.*)$/sD

⧼Linktrail⧽

listform
Talk

list

⧼Listform⧽

listusers
Talk

User list

Tala ng mga manggagamit

loadhist
Talk

Loading page history

⧼Loadhist⧽

loadingrev
Talk

loading revision for diff

⧼Loadingrev⧽

localtime
Talk

Local time display

Lokal na oras:

lockbtn
Talk

Lock database

Ikandado ang kalipunan ng dato

lockconfirm
Talk

Yes, I really want to lock the database.

Oo, nais ko talagang ikandado ang kalipunan ng dato.

lockdb
Talk

Lock database

Ikandado ang kalipunan ng datos

lockdbsuccesssub
Talk

Database lock succeeded

Matagumpay ang pagkakandado ng kalipunan ng dato

lockdbsuccesstext
Talk

The database has been locked. <br />Remember to remove the lock after your maintenance is complete.

Ikinandado ang kalipunan ng dato.
Huwag kalimutang tanggalin ang kandado pagkaraan mong maisagawa ang pagpapanatili.

lockdbtext
Talk

Locking the database will suspend the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do, and that you will unlock the database when your maintenance is done.

Maaantala ng pagkakandado ng kalipunan ng dato ang kakayahang magbago ng mga pahina ng lahat ng mga tagagamit, magbago ng kanilang mga kagustuhan, magbago ng kanilang mga talaan ng mga binabantayan, at iba pang mga bagay-bagay na nangangailangan ng mga pagbabago sa loob ng kalipunan ng dato. Pakitiyak lamang kung ito ang nais mong gawin, at tatanggalin mo ang pagkakakandado ng kalipunan ng dato pagkatapos ng ginawa mong pagpapanatili.

locknoconfirm
Talk

You did not check the confirmation box.

Hindi mo nilagyan ng tsek ang kahon ng kumpirmasyon/pagpapatotoo.

login
Talk

Log in

Mag-log-in

loginend
Talk

&nbsp;

⧼Loginend⧽

loginerror
Talk

Login error

Kamalian sa pag-login

loginpagetitle
Talk

User login

⧼Loginpagetitle⧽

loginproblem
Talk

<b>There has been a problem with your login.</b><br />Try again!

⧼Loginproblem⧽

loginprompt
Talk

You must have cookies enabled to log in to Wiktionary.

Dapat pinapahintulot ng browser mo ang cookies upang maka-log-in sa Wiktionary.

loginreqtext
Talk

You must [[special:Userlogin|login]] to view other pages.

⧼Loginreqtext⧽

loginreqtitle
Talk

Login Required

Kailangan ang pag-login

loginsuccess
Talk

You are now logged in to Wiktionary as "$1".

Naka-log-in ka na sa Wiktionary bilang si "$1".

loginsuccesstitle
Talk

Login successful

Tagumpay ang pag-log-in

logout
Talk

Log out

Mag-log-out

logouttext
Talk

You are now logged out. You can continue to use Wiktionary anonymously, or you can log in again as the same or as a different user. Note that some pages may continue to be displayed as if you were still logged in, until you clear your browser cache

Naka-log-out ka na.
Maaari pang patuloy na gamitin ang Wiktionary habang hindi naka-log-in, o maaaring mag-log-in ka uli at gamitin ang pareho o ibang user name. Tandaan na may ilang mga pahina ang patuloy na nagpapakita na para bagang naka-log-in ka, hanggang naalis na ang cache ng inyong browser.

logouttitle
Talk

User logout

⧼Logouttitle⧽

lonelypages
Talk

Orphaned pages

Mga inulilang pahina

longpages
Talk

Long pages

Mga mahahabang pahina

longpagewarning
Talk

WARNING: This page is $1 kilobytes long; some browsers may have problems editing pages approaching or longer than 32kb. Please consider breaking the page into smaller sections.

⧼Longpagewarning⧽

mailerror
Talk

Error sending mail: $1

Kamalian sa pagpapadala ng liham: $1

mailmypassword
Talk

Mail me a new password

Baguhin ang password

mailnologin
Talk

No send address

Walang adres na mapagpapadalahan

mailnologintext
Talk

You must be <a href="{{localurl:Special:Userlogin">logged in</a> and have a valid e-mail address in your <a href="/wiki/Special:Preferences">preferences</a> to send e-mail to other users.

Kailangan mong maglogin at magkaroon ng balidong email address sa iyong mga kagustuhan para makapagpadala ng e-mail sa ibang mga tagagamit.

mainpage
Talk

Main Page

Unang Pahina

mainpagedocfooter
Talk

Please see [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_i18n documentation on customizing the interface] and the [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide User's Guide] for usage and configuration help.

⧼Mainpagedocfooter⧽

mainpagetext
Talk

Wiki software successfully installed.

⧼Mainpagetext⧽

maintenance
Talk

Maintenance page

⧼Maintenance⧽

maintenancebacklink
Talk

Back to Maintenance Page

⧼Maintenancebacklink⧽

maintnancepagetext
Talk

This page includes several handy tools for everyday maintenance. Some of these functions tend to stress the database, so please do not hit reload after every item you fixed ;-)

⧼Maintnancepagetext⧽

makesysop
Talk

Make a user into a sysop

⧼Makesysop⧽

makesysopfail
Talk

<b>User "$1" could not be made into a sysop. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Makesysopfail⧽

makesysopname
Talk

Name of the user:

⧼Makesysopname⧽

makesysopok
Talk

<b>User "$1" is now a sysop</b>

⧼Makesysopok⧽

makesysopsubmit
Talk

Make this user into a sysop

⧼Makesysopsubmit⧽

makesysoptext
Talk

This form is used by bureaucrats to turn ordinary users into administrators. Type the name of the user in the box and press the button to make the user an administrator

⧼Makesysoptext⧽

makesysoptitle
Talk

Make a user into a sysop

⧼Makesysoptitle⧽

matchtotals
Talk

The query "$1" matched $2 page titles and the text of $3 pages.

⧼Matchtotals⧽

math
Talk

Rendering math

⧼Math⧽

math_bad_output
Talk

Can't write to or create math output directory

⧼Math_bad_output⧽

math_bad_tmpdir
Talk

Can't write to or create math temp directory

⧼Math_bad_tmpdir⧽

math_failure
Talk

Failed to parse

Pumalya sa pag-parse

math_image_error
Talk

PNG conversion failed; check for correct installation of latex, dvips, gs, and convert

⧼Math_image_error⧽

math_lexing_error
Talk

lexing error

⧼Math_lexing_error⧽

math_notexvc
Talk

Missing texvc executable; please see math/README to configure.

⧼Math_notexvc⧽

math_sample
Talk

Insert formula here

⧼Math_sample⧽

math_syntax_error
Talk

syntax error

error sa sintaksis

math_tip
Talk

Mathematical formula (LaTeX)

⧼Math_tip⧽

math_unknown_error
Talk

unknown error

di-matukoy na error

math_unknown_function
Talk

unknown function

di-matukoy na function na "$1"

media_sample
Talk

Example.mp3

⧼Media_sample⧽

media_tip
Talk

Media file link

⧼Media_tip⧽

minlength
Talk

Image names must be at least three letters.

⧼Minlength⧽

minoredit
Talk

This is a minor edit

Maliit na pagbabago

minoreditletter
Talk

M

m

mispeelings
Talk

Pages with misspellings

⧼Mispeelings⧽

mispeelingspage
Talk

List of common misspellings

⧼Mispeelingspage⧽

mispeelingstext
Talk

The following pages contain a common misspelling, which are listed on $1. The correct spelling might be given (like this).

⧼Mispeelingstext⧽

missingarticle
Talk

The database did not find the text of a page that it should have found, named "$1".

<p>This is usually caused by following an outdated diff or history link to a page that has been deleted.

<p>If this is not the case, you may have found a bug in the software. Please report this to an administrator, making note of the URL.

⧼Missingarticle⧽

missingimage
Talk

<b>Missing image</b><br /><i>$1</i>

⧼Missingimage⧽

missinglanguagelinks
Talk

Missing Language Links

⧼Missinglanguagelinks⧽

missinglanguagelinksbutton
Talk

Find missing language links for

⧼Missinglanguagelinksbutton⧽

missinglanguagelinkstext
Talk

These pages do <i>not</i> link to their counterpart in $1. Redirects and subpages are <i>not</i> shown.

⧼Missinglanguagelinkstext⧽

moredotdotdot
Talk

More...

Karagdagan...

move
Talk

Move

Ilipat

movearticle
Talk

Move page

Ilipat ang pahina

movedto
Talk

moved to

inilipat sa

movenologin
Talk

Not logged in

'Di ka naka-log-in

movenologintext
Talk

You must be a registered user and <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to move a page.

Dapat na isa kang nagpatalang tagagamit at nakalagdang papasok upang makapaglipat ng isang pahina.

movepage
Talk

Move page

⧼Movepage⧽

movepagebtn
Talk

Move page

Ilipat ang pahina

movepagetalktext
Talk

The associated talk page, if any, will be automatically moved along with it '''unless:'''

 • You are moving the page across namespaces,
 • A non-empty talk page already exists under the new name, or
 • You uncheck the box below.

In those cases, you will have to move or merge the page manually if desired.

Kusa/awtomatikong ililipat din ang mga kasama/kakabit na mga kaugnay na mga pahina maliban na lamang kung:

 • Mayroon nang isang pahina ng usapang may laman na at umiiral na sa ilalim ng isang bagong pangalan, o
 • Hindi mo nilagyan ng tsek ang kahong nasa ibaba.

Sa mga kasong ganoon, kailangan mong ilipat o pagsamahin/pagsanibin ang pahina sa manwal o kinakamay na paraan kung nanaisin.

movepagetext
Talk

Using the form below will rename a page, moving all of its history to the new name. The old title will become a redirect page to the new title. Links to the old page title will not be changed; be sure to [[Special:Maintenance|check]] for double or broken redirects. You are responsible for making sure that links continue to point where they are supposed to go.

Note that the page will '''not''' be moved if there is already a page at the new title, unless it is empty or a redirect and has no past edit history. This means that you can rename a page back to where it was just renamed from if you make a mistake, and you cannot overwrite an existing page.

<b>WARNING!</b> This can be a drastic and unexpected change for a popular page; please be sure you understand the consequences of this before proceeding.

Papalitan ang pangalan ng isang pahina ang porma sa ibaba, ililipat lahat ng mga kasaysayan sa bago nitong pangalan. Magiging pahinang redirect sa bagong pamagat ang lumang pamagat. Hindi magbabago ang mga kawing sa lumang pamagat ng pahina; tiyakin lamang kung mayroong mga dobleng redirect (gamit ang "Mga nakaturo dito") pagkatapos ng paglipat. May pananagutan ka na tiyakin na patuloy na tumuturo ang mga kawing sa dapat niyang patunguhan.

Tandaan na hindi maililipat ang pahina sa bagong pamagat kapag mayroon ng pahina na may ganito rin na pangalan, maliban na lamang kung ito'y isang redirect sa lumang pamagat at walang nakaraang mga pagbabago. Ang ibig nitong sabihin, maaaring ibalik sa dating pamagat kung sakaling nagkamali ka lamang, at hindi mapapalitan ang pahinang mayroon na.

BABALA! Maaaring labis at hindi inaasahang pagbabago ito para sa isang tanyag na pahina; paki-tiyak lamang kung naiintindihan mo ang kalalabasan nito bago magpatuloy. Paki-basa ang Tulong para sa paglipat ng pahina (nasa wikang Ingles) para sa karagdagang pagtuturo.

movetalk
Talk

Move "talk" page as well, if applicable.

Ilipat ang kaugnay na pahina ng usapan.

movethispage
Talk

Move this page

Ilipat ang pahinang ito

mycontris
Talk

My contributions

Aking mga ginawa

mypage
Talk

My page

Aking pahina

mytalk
Talk

My talk

Aking usapan

navigation
Talk

Navigation

Nabigasyon

nbytes
Talk

$1 bytes

$1 byte

nchanges
Talk

$1 changes

$1 pagbabago

newarticle
Talk

(New)

(Bago)

newarticletext
Talk

You've followed a link to a page that doesn't exist yet. To create the page, start typing in the box below (see the [[Wiktionary:Help|help page]] for more info). If you are here by mistake, just click your browser's '''back''' button.

Sinundan mo ang isang kawing sa isang pahina na hindi pa nililikha. Para makalikha ng pahina, simulan mag-tayp sa sumusunod na kahon (tingnan ang pahina ng tulong para sa karagdagang impormasyon). Kung nandito dahil sa isang pagkakamali, i-klik lamang ang back na buton ng inyong browser.

newmessages
Talk

You have $1.

Mayroon kang $1.

newmessageslink
Talk

new messages

mga bagong mensahe

newpage
Talk

New page

Bagong pahina

newpageletter
Talk

N

B

newpages
Talk

New pages

Mga bagong pahina

newpassword
Talk

New password

Bagong hudyat:

newtitle
Talk

To new title

Sa bagong pamagat

newusersonly
Talk

(new users only)

⧼Newusersonly⧽

next
Talk

next

susunod

nextn
Talk

next $1

susunod na $1

nlinks
Talk

$1 links

$1 ugnay

noaffirmation
Talk

You must affirm that your upload does not violate any copyrights.

⧼Noaffirmation⧽

noarticletext
Talk

(There is currently no text in this page)

Kasalukuyang walang nakasulat sa pahinang ito. Pwede mong hanapin ang pahinang ito sa ibang pahina, maghanap sa mga kaugnay na talaan, o gawin ang pahinang ito.

noblockreason
Talk

You must supply a reason for the block.

⧼Noblockreason⧽

noconnect
Talk

Sorry! The wiki is experiencing some technical difficulties, and cannot contact the database server.

⧼Noconnect⧽

nocontribs
Talk

No changes were found matching these criteria.

Walang nakitang pagbabagong tumutugma sa criteria.

nocookieslogin
Talk

Wiktionary uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them and try again.

Gumagamit ang Wiktionary ng mga kuki (cookies) para mailagda ang mga tagagamit. Hindi mo pinagagana ang mga kuki. Paki-andar mo ang mga ito at sumubok uli.

nocookiesnew
Talk

The user account was created, but you are not logged in. Wiktionary uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them, then log in with your new username and password.

Nalikha ang account ng tagagamit, ngunit hindi ka naka-login. Gumagamit ang Wiktionary ng cookies upang maka-login ang mga tagagamit. Hindi pinapagana ng browser mo ang cookies. Paganahin ito at subukang mag-login na kasama ang bagong pangalan at password.

nocreativecommons
Talk

Creative Commons RDF metadata disabled for this server.

⧼Nocreativecommons⧽

nodb
Talk

Could not select database $1

⧼Nodb⧽

nodublincore
Talk

Dublin Core RDF metadata disabled for this server.

⧼Nodublincore⧽

noemail
Talk

There is no e-mail address recorded for user "$1".

Walang nakatalang adres ng email para sa tagagamit na "$1".

noemailtext
Talk

This user has not specified a valid e-mail address, or has chosen not to receive e-mail from other users.

Ang tagagamit na ito ay hindi tumukoy ng isang tanggap na adres ng e-liham.

noemailtitle
Talk

No e-mail address

Walang adres ng e-liham

nogomatch
Talk

No page with this exact title exists, trying full text search.

⧼Nogomatch⧽

nohistory
Talk

There is no edit history for this page.

Walang kasaysayan ng pagbabago para sa pahinang ito.

nolinkshere
Talk

No pages link to here.

Walang pahinang naka-link sa $2.

nolinkstoimage
Talk

There are no pages that link to this image.

Walang pahinang gumagamit sa file na ito.

noname
Talk

You have not specified a valid user name.

Hindi mo tinukoy ang isang tanggap na pangalan ng tagagamit.

nonefound
Talk

<strong>Note</strong>: unsuccessful searches are often caused by searching for common words like "have" and "from", which are not indexed, or by specifying more than one search term (only pages containing all of the search terms will appear in the result).

⧼Nonefound⧽

nospecialpagetext
Talk

You have requested a special page that is not recognized by the wiki.

Humiling ka ng isang invalid na natatanging pahina.

Makikita ang isang listahan ng mga valid na natatanging pahina sa Mga espesyal na pahina.

nosuchaction
Talk

No such action

Walang ganitong kilos

nosuchactiontext
Talk

The action specified by the URL is not recognized by the wiki

Invalid ang kilos na tinukoy ng URL. Baka mali ang na-type mong URL, o baka mali ang link na sinundan mo. Baka bug yata ito sa software na ginagamit ng Wiktionary.

nosuchspecialpage
Talk

No such special page

Walang ganitong natatanging pahina

nosuchuser
Talk

There is no user by the name "$1". Check your spelling, or use the form below to create a new user account.

Walang tagagamit na may pangalang "$1". Maselan sa pagtitipa ang mga pangalan ng tagagamit. Suriin ang iyong pagbabaybay, o lumikha ng bagong account.

notacceptable
Talk

The wiki server can't provide data in a format your client can read.

⧼Notacceptable⧽

notanarticle
Talk

Not a content page

Hindi isang nilalamang pahina

notargettext
Talk

You have not specified a target page or user to perform this function on.

Hindi ka nagbigay ng pupuntahang pahina o tagagamit upang gumana ito.

notargettitle
Talk

No target

Walang pupuntahan

note
Talk

<strong>Note:</strong>

Paunawa:

notextmatches
Talk

No page text matches

Walang katugmang pahina ng teksto

notitlematches
Talk

No page title matches

⧼Notitlematches⧽

notloggedin
Talk

Not logged in

Hindi naka-login

nowatchlist
Talk

You have no items on your watchlist.

Wala kang pahinang binabantayan.

nowiki_sample
Talk

Insert non-formatted text here

⧼Nowiki_sample⧽

nowiki_tip
Talk

Ignore wiki formatting

⧼Nowiki_tip⧽

nstab-category
Talk

Category

Kategorya

nstab-help
Talk

Help

Tulong

nstab-image
Talk

Image

File

nstab-main
Talk

Article

Artikulo

nstab-media
Talk

Media

Pahina ng midya

nstab-mediawiki
Talk

Message

Mensahe

nstab-special
Talk

Special

Espesyal

nstab-template
Talk

Template

Padron

nstab-user
Talk

User page

Pahina ng user

nstab-wp
Talk

About

⧼Nstab-wp⧽

nviews
Talk

$1 views

⧼Nviews⧽

ok
Talk

OK

Sige

oldpassword
Talk

Old password

Lumang hudyat:

orig
Talk

orig

⧼Orig⧽

orphans
Talk

Orphaned pages

⧼Orphans⧽

othercontribs
Talk

Based on work by $1.

Batay sa gawa ni/nina $1.

otherlanguages
Talk

Other languages

Sa ibang wika

pagemovedsub
Talk

Move succeeded

Tagumpay ang paglilipat

pagemovedtext
Talk

Page "[[$1]]" moved to "[[$2]]".

⧼Pagemovedtext⧽

pagetitle
Talk

$1 - Wiktionary

$1 - Wiktionary

passwordremindertext
Talk

Someone (probably you, from IP address $1) requested that we send you a new Wiktionary login password. The password for user "$2" is now "$3". You should log in and change your password now.

Mayroong (na maaaring ikaw, mula sa IP address na $1) humiling ng isang bagong password para sa Wiktionary ($4). Isang pansamantalang password ang nilikha para sa tagagamit na "$2" at itinakda sa "$3". Kung ito ang iyong pakay, kailangan mo na ngayong mag-login at pumili ng isang bagong password. Mawawala/magtatapos ang bisa ang pansamantala mong password sa loob ng isang araw.

Kung ibang tao ang humiling nito, o kung naalala mo na ang iyong password, at hindi mo na ibig pang baguhin ito, maaari mong huwag pansinin ang mensaheng ito at magpatuloy sa paggamit ng iyong lumang password.

passwordremindertitle
Talk

Password reminder from Wiktionary

Bagong pansamantalang password para sa Wiktionary

passwordsent
Talk

A new password has been sent to the e-mail address registered for "$1". Please log in again after you receive it.

Isang bagong password ang naipadala sa nakarehistrong email address ni "$1" Paki-login uli pagkatapos mong tanggapin iyon.

perfcached
Talk

The following data is cached and may not be completely up to date:

Naka-cache ang sumusunod na data at posibleng hindi updated. Magagamit sa cache ang maximum na isang resulta.

perfdisabled
Talk

Sorry! This feature has been temporarily disabled because it slows the database down to the point that no one can use the wiki.

⧼Perfdisabled⧽

perfdisabledsub
Talk

Here's a saved copy from $1:

⧼Perfdisabledsub⧽

personaltools
Talk

Personal tools

Personal na kagamitan

popularpages
Talk

Popular pages

Mga popular na pahina

portal
Talk

Community portal

Portada ng komunidad

portal-url
Talk

Wiktionary:Community Portal

Project:Portada ng komunidad

postcomment
Talk

Post a comment

Magbigay ng pahayag

poweredby
Talk

Wiktionary is powered by [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki], an open source wiki engine.

⧼Poweredby⧽

powersearch
Talk

Search

Hanapin

powersearchtext
Talk

Search in namespaces :<br /> $1<br /> $2 List redirects &nbsp; Search for $3 $9

⧼Powersearchtext⧽

preferences
Talk

Preferences

Mga kagustuhan

prefs-help-userdata
Talk

 • <strong>Real name</strong> (optional): if you choose to provide it this will be used for giving you attribution for your work.<br/>
 • <strong>Email</strong> (optional): Enables people to contact you through the website without you having to reveal your

email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.

⧼Prefs-help-userdata⧽

prefs-misc
Talk

Misc settings

Bala-balaki

prefs-personal
Talk

User data

Sanligang pangkatangian ng tagagamit

prefs-rc
Talk

Recent changes and stub display

Kamakailan lamang na mga pagbabago

prefslogintext
Talk

You are logged in as "$1". Your internal ID number is $2.

See [[Wiktionary:User preferences help]] for help deciphering the options.

⧼Prefslogintext⧽

prefsnologin
Talk

Not logged in

Hindi ka naka-log-in

prefsnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to set user preferences.

⧼Prefsnologintext⧽

prefsreset
Talk

Preferences have been reset from storage.

⧼Prefsreset⧽

preview
Talk

Preview

I-pribyu

previewconflict
Talk

This preview reflects the text in the upper text editing area as it will appear if you choose to save.

Ipinamamalas ng paunang tinging ito ang teksto sa loob ng pangitaas na pook-patnugutan ng teksto ayon sa lilitaw na anyo nito kapag pinili mo ang pagsagip.

previewnote
Talk

Remember that this is only a preview, and has not yet been saved!

Ito ay isang pribyu lamang; hindi pa nakatala ang mga pagbabago!

prevn
Talk

previous $1

nakaraang $1

printableversion
Talk

Printable version

Bersyong maaring imprentahin

printsubtitle
Talk

(From http://tl.wiktionary.org)

⧼Printsubtitle⧽

protect
Talk

Protect

Protektahan

protectcomment
Talk

Reason for protecting

Dahilan sa pagsasanggalang

protectedarticle
Talk

protected [[$1]]

protected "$1"

protectedpage
Talk

Protected page

Pahinang protektado

protectedpagewarning
Talk

WARNING: This page has been locked so that only users with sysop privileges can edit it. Be sure you are following the <a href='/w/wiki.phtml/Wiktionary:Protected_page_guidelines'>protected page guidelines</a>.

Babala: Ikinandado ang pahinang ito upang mga tagagamit lamang na may karapatan ng tagapangasiwa ang makakapagbago nito. Ang pinakahuling entrada sa talaan ay ibinigay sa baba para sa iyong pagsasangguni:

protectedtext
Talk

This page has been locked to prevent editing; there are a number of reasons why this may be so, please see [[Wiktionary:Protected page]].

You can view and copy the source of this page:

⧼Protectedtext⧽

protectlogpage
Talk

Protection_log

Tala ng pagsasanggalang

protectlogtext
Talk

Below is a list of page locks/unlocks. See [[Wiktionary:Protected page]] for more information.

Nasa ibaba ang isang talaan ng mga pagbabago sa mga pruteksiyon ng pahina. Tingnan ang talaan ng pinuprutektahang mga pahina para sa talaan ng kasalukuyang gumaganang mga pagprutekta ng pahina.

protectpage
Talk

Protect page

Protect a page

protectreason
Talk

(give a reason)

⧼Protectreason⧽

protectsub
Talk

(Protecting "$1")

(Ipinagsasanggalang ang "$1")

protectthispage
Talk

Protect this page

Ipagsanggalang itong pahina

proxyblocker
Talk

Proxy blocker

Pangharang ng proxy

proxyblockreason
Talk

Your IP address has been blocked because it is an open proxy. Please contact your Internet service provider or tech support and inform them of this serious security problem.

Hinarang ang IP address mo dahil bukas na proxy ito. Makipag-ugnayan sa iyong tagabigay ng serbisyong Internet o suportang teknikal at ipaalam sa kanila itong seryesong suliranin sa seguridad.

proxyblocksuccess
Talk

Done.

⧼Proxyblocksuccess⧽

qbbrowse
Talk

Browse

Magtingin

qbedit
Talk

Edit

Baguhin

qbfind
Talk

Find

Hanapin

qbmyoptions
Talk

My pages

Mga pahina ko

qbpageinfo
Talk

Context

Konteksto

qbpageoptions
Talk

This page

Itong pahina

qbsettings
Talk

Quickbar settings

⧼Qbsettings⧽

qbspecialpages
Talk

Special pages

Mga espesyal na pahina

querybtn
Talk

Submit query

⧼Querybtn⧽

querysuccessful
Talk

Query successful

⧼Querysuccessful⧽

randompage
Talk

Random page

Random na pahina

range_block_disabled
Talk

The sysop ability to create range blocks is disabled.

Hindi gumagana ang kakayahan ng tagapangasiwa para makalikha ng mga pagharang/paghadlang na may sakop.

rchide
Talk

in $4 form; $1 minor edits; $2 secondary namespaces; $3 multiple edits.

⧼Rchide⧽

rclinks
Talk

Show last $1 changes in last $2 days<br />$3

Ipakita ang huling $1 pagbabago sa nakalipas na $2 (na) araw

rclistfrom
Talk

Show new changes starting from $1

Ipakita ang mga pagbabago mula noong $3 $2

rcliu
Talk

$1 edits from logged in users

⧼Rcliu⧽

rcloaderr
Talk

Loading recent changes

⧼Rcloaderr⧽

rclsub
Talk

(to pages linked from "$1")

⧼Rclsub⧽

rcnote
Talk

Below are the last <strong>$1</strong> changes in last <strong>$2</strong> days.

⧼Rcnote⧽

rcnotefrom
Talk

Below are the changes since <b>$2</b> (up to <b>$1</b> shown).

Nasa baba ang pagbabago simula noong $3, $4 (aabot sa $1 ang ipinapakita).

readonly
Talk

Database locked

Naka-lock ang database

readonlytext
Talk

The database is currently locked to new entries and other modifications, probably for routine database maintenance, after which it will be back to normal. The administrator who locked it offered this explanation: <p>$1

Kasalukuyang naka-lock ang database sa mga bagong entry at sa iba pang mga pagbabago, posibleng dahil sa routine database maintenance, kung saan pagkatapos ay babalik agad ito sa normal.

Heto ang paliwanag ng tagapangasiwa na nag-lock nito: $1

readonlywarning
Talk

WARNING: The database has been locked for maintenance, so you will not be able to save your edits right now. You may wish to cut-n-paste the text into a text file and save it for later.

BABALA: Ikinandado ang kalipunan ng datos para sa gawaing pampagpapanatili, kaya't hindi mo pa masasagip ang mga pagbabagong ginawa mo ngayon. Maaaring ibigin mong gupitin at idikit ang teksto patungo sa isang talaksang panteksto at sagipin ito mamaya.

Nagbigay ng ganitong paliwanag ang tagapangasiwang nagkandado nito: $1

recentchanges
Talk

Recent changes

Mga huling binago

recentchangescount
Talk

Number of titles in recent changes

Bilang ng mga pagbabagong ipapakita sa pamamagitan ng likas na katakdaan:

recentchangeslinked
Talk

Related changes

Mga kaugnay na pagbabago

recentchangestext
Talk

Track the most recent changes to the wiki on this page.

-

redirectedfrom
Talk

(Redirected from $1)

(Na-redirect mula sa $1)

remembermypassword
Talk

Remember my password across sessions.

Tandaan ang hudyat

removechecked
Talk

Remove checked items from watchlist

Tinigil na ang pagbabantay sa mga naka-tsek

removedwatch
Talk

Removed from watchlist

Tinigil na ang pagbabantay

removedwatchtext
Talk

The page "$1" has been removed from your watchlist.

Hindi mo na binabantayan ang "$1".

removingchecked
Talk

Removing requested items from watchlist...

Tinatanggal ang ang pagbabantay sa mga nakasaad...

resetprefs
Talk

Reset preferences

⧼Resetprefs⧽

restorelink
Talk

$1 deleted edits

isang binurang edit

resultsperpage
Talk

Hits to show per page

⧼Resultsperpage⧽

retrievedfrom
Talk

Retrieved from "$1"

Kinuha sa "$1"

returnto
Talk

Return to $1.

Bumalik sa $1.

retypenew
Talk

Retype new password

Ipasok muli ang bagong password:

reupload
Talk

Re-upload

⧼Reupload⧽

reuploaddesc
Talk

Return to the upload form.

Kanselahin/Iurong ang pagkarga at magbalik sa pormularyo ng pagkakarga

reverted
Talk

Reverted to earlier revision

Ibinalik sa mas sinaunang pagbabago

revertimg
Talk

rev

⧼Revertimg⧽

revertpage
Talk

Reverted edit of $2, changed back to last version by $1

Ibinalik ang mga pagbabago ni $2 (Usapan) patungo sa huling rebisyon ni $1

revhistory
Talk

Revision history

⧼Revhistory⧽

revisionasof
Talk

Revision as of $1

Pagbabago mula noong $1

revnotfound
Talk

Revision not found

⧼Revnotfound⧽

revnotfoundtext
Talk

The old revision of the page you asked for could not be found. Please check the URL you used to access this page.

⧼Revnotfoundtext⧽

rfcurl
Talk

http://www.faqs.org/rfcs/rfc$1.html

https://tools.ietf.org/html/rfc$1

rights
Talk

Rights:

⧼Rights⧽

rollback
Talk

Roll back edits

Pagulunging pabalik ang mga pagbabago

rollback_short
Talk

Rollback

⧼Rollback_short⧽

rollbackfailed
Talk

Rollback failed

Nabigo ang pagpapagulong na pabalik sa (mas) dati

rollbacklink
Talk

rollback

ibalik

rows
Talk

Rows

⧼Rows⧽

savearticle
Talk

Save page

Ilathala ang pahina

savedprefs
Talk

Your preferences have been saved.

Nasagip na ang mga kagustuhan mo.

savefile
Talk

Save file

Sagipin ang talaksan

saveprefs
Talk

Save preferences

Itala

search
Talk

Search

Hanapin

searchdisabled
Talk

<p>Sorry! Full text search has been disabled temporarily, for performance reasons. In the meantime, you can use the Google search below, which may be out of date.</p>

Nakapatay ang paghahanap sa Wiktionary. Maaari kang pansamantalang maghanap sa pamamagitan ng Google. Tandaan na maaaring luma na ang kanilang mga indeks sa nilalaman ng Wiktionary.

searchhelppage
Talk

Wiktionary:Searching

⧼Searchhelppage⧽

searchingwikipedia
Talk

Searching Wiktionary

⧼Searchingwikipedia⧽

searchquery
Talk

For query "$1"

⧼Searchquery⧽

searchresults
Talk

Search results

Mga nahanap

searchresultshead
Talk

Search result settings

Hanapin

searchresulttext
Talk

For more information about searching Wiktionary, see $1.

⧼Searchresulttext⧽

sectionedit
Talk

(section)

⧼Sectionedit⧽

selectnewerversionfordiff
Talk

Select a newer version for comparison

⧼Selectnewerversionfordiff⧽

selectolderversionfordiff
Talk

Select an older version for comparison

⧼Selectolderversionfordiff⧽

selectonly
Talk

Only read-only queries are allowed.

⧼Selectonly⧽

selflinks
Talk

Pages with Self Links

⧼Selflinks⧽

selflinkstext
Talk

The following pages contain a link to themselves, which they should not.

⧼Selflinkstext⧽

seriousxhtmlerrors
Talk

There were serious xhtml markup errors detected by tidy.

⧼Seriousxhtmlerrors⧽

servertime
Talk

Server time is now

Oras sa serbidor

set_rights_fail
Talk

<b>User rights for "$1" could not be set. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Set_rights_fail⧽

set_user_rights
Talk

Set user rights

⧼Set_user_rights⧽

setbureaucratflag
Talk

Set bureaucrat flag

⧼Setbureaucratflag⧽

shortpages
Talk

Short pages

Mga maiikling pahina

show
Talk

show

Ipakita

showhideminor
Talk

$1 minor edits | $2 bots | $3 logged in users

⧼Showhideminor⧽

showingresults
Talk

Showing below <b>$1</b> results starting with #<b>$2</b>.

Ipinapakita sa ibaba ang magpahanggang sa 1 resultang nagsisimula sa #$2.

showingresultsnum
Talk

Showing below <b>$3</b> results starting with #<b>$2</b>.

⧼Showingresultsnum⧽

showlast
Talk

Show last $1 images sorted $2.

⧼Showlast⧽

showpreview
Talk

Show preview

Ipakita ang pribyu

showtoc
Talk

show

ipakita

sig_tip
Talk

Your signature with timestamp

⧼Sig_tip⧽

sitestats
Talk

Site statistics

Mga estadistika ng Wiktionary

sitestatstext
Talk

There are '''$1''' total pages in the database. This includes "talk" pages, pages about Wiktionary, minimal "stub" pages, redirects, and others that probably don't qualify as content pages. Excluding those, there are '''$2''' pages that are probably legitimate content pages.

There have been a total of '''$3''' page views, and '''$4''' page edits since the wiki was setup. That comes to '''$5''' average edits per page, and '''$6''' views per edit.

May $1 pahina sa kabuuan sa database na ito. Magkasama dito ang mga pahinang "usapan", mga pahina tungkol sa Wiktionary, mga minimal na pahinang "stub", mga redirect, at mga iba na baka hindi pwedeng maging kuwalipikado bilang mga pahinang kontento. Kung hindi kasama ang mga pahina na iyon, may $2 pahina na baka ay lehitimong pahinang kontento.

$8 file ay na-upload na.

Nagkaroon ng kabuuan ng $3 tingin sa pahina, at $4 pagbabago sa mga pahina mula sa pag-set-up ng wiking ito. Iyan ay dumarating sa $5 karaniwang pagbabago kada pahina, at $6 tingin kada pagbabago.

Ang kahabaan ng job queue ay $7.

sitesubtitle
Talk

The Free Encyclopedia

Ang Malayang Diksyonaryo

sitesupport
Talk

Donations

Donasyon

sitetitle
Talk

Wiktionary

Wiktionary

siteuser
Talk

Wiktionary user $1

Tagagamit $1 ng Wiktionary

siteusers
Talk

Wiktionary user(s) $1

tagagamit $1 ng Wiktionary

skin
Talk

Skin

⧼Skin⧽

spamprotectiontext
Talk

The page you wanted to save was blocked by the spam filter. This is probably caused by a link to an external site.

You might want to check the following regular expression for patterns that are currently blocked:

Ang pahinang ibig mong sagipin ay naharang ng pansala ng spam. Maaaring dahil ito sa isang kawing sa isang nakatalang hinarang dahil di-kinaisnais na panlabas na sityo/sayt.

spamprotectiontitle
Talk

Spam protection filter

Pansala na pananggalang laban sa Spam

specialpage
Talk

Special Page

Espesyal na pahina

specialpages
Talk

Special pages

Mga espesyal na pahina

spheading
Talk

Special pages for all users

Mga espesyal na pahina para sa lahat ng users

sqlislogged
Talk

Please note that all queries are logged.

⧼Sqlislogged⧽

sqlquery
Talk

Enter query

⧼Sqlquery⧽

statistics
Talk

Statistics

Estadistika

storedversion
Talk

Stored version

Nakatagong rebisyon

stubthreshold
Talk

Threshold for stub display

⧼Stubthreshold⧽

subcategories
Talk

Subcategories

Mga subkategorya

subject
Talk

Subject/headline

Paksa:

subjectpage
Talk

View subject

⧼Subjectpage⧽

successfulupload
Talk

Successful upload

⧼Successfulupload⧽

summary
Talk

Summary

Buod

sysopspheading
Talk

For sysop use only

⧼Sysopspheading⧽

sysoptext
Talk

The action you have requested can only be performed by users with "sysop" status. See $1.

⧼Sysoptext⧽

sysoptitle
Talk

Sysop access required

⧼Sysoptitle⧽

tableform
Talk

table

⧼Tableform⧽

talk
Talk

Discussion

Usapan

talkexists
Talk

The page itself was moved successfully, but the talk page could not be moved because one already exists at the new title. Please merge them manually.

⧼Talkexists⧽

talkpage
Talk

Discuss this page

Pag-usapan itong pahina

talkpagemoved
Talk

The corresponding talk page was also moved.

⧼Talkpagemoved⧽

talkpagenotmoved
Talk

The corresponding talk page was <strong>not</strong> moved.

⧼Talkpagenotmoved⧽

talkpagetext
Talk

<!-- MediaWiki:talkpagetext -->

textboxsize
Talk

Textbox dimensions

⧼Textboxsize⧽

textmatches
Talk

Page text matches

Tumutugma ang teksto ng pahina

thisisdeleted
Talk

View or restore $1?

Tingnan o ibalik muli ang $1?

thumbnail-more
Talk

Enlarge

Palakihin

timezonelegend
Talk

Time zone

Sona ng oras:

timezoneoffset
Talk

Offset

⧼Timezoneoffset⧽

timezonetext
Talk

Enter number of hours your local time differs from server time (UTC).

⧼Timezonetext⧽

titlematches
Talk

Article title matches

Tumutugma ang pamagat ng pahina

toc
Talk

Table of contents

Nilalaman

toolbox
Talk

Toolbox

Mga kagamitan

tooltip-addsection
Talk

Add a comment to this page. [alt-+]

⧼Tooltip-addsection⧽

tooltip-anontalk
Talk

Discussion about edits from this ip address [alt-n]

⧼Tooltip-anontalk⧽

tooltip-anonuserpage
Talk

The user page for the ip you're editing as [alt-.]

⧼Tooltip-anonuserpage⧽

tooltip-article
Talk

View the content page [alt-a]

⧼Tooltip-article⧽

tooltip-atom
Talk

Atom feed for this page

⧼Tooltip-atom⧽

tooltip-compareselectedversions
Talk

See the differences between the two selected versions of this page. [alt-v]

Tingnan ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang piniling pagbabago sa pahinang ito

tooltip-contributions
Talk

View the list of contributions of this user

⧼Tooltip-contributions⧽

tooltip-currentevents
Talk

Find background information on current events

⧼Tooltip-currentevents⧽

tooltip-delete
Talk

Delete this page [alt-d]

⧼Tooltip-delete⧽

tooltip-edit
Talk

You can edit this page. Please use the preview button before saving. [alt-e]

⧼Tooltip-edit⧽

tooltip-emailuser
Talk

Send a mail to this user

⧼Tooltip-emailuser⧽

tooltip-help
Talk

The place to find out.

⧼Tooltip-help⧽

tooltip-history
Talk

Past versions of this page, [alt-h]

⧼Tooltip-history⧽

tooltip-login
Talk

You are encouraged to log in, it is not mandatory however. [alt-o]

⧼Tooltip-login⧽

tooltip-logout
Talk

Log out [alt-o]

⧼Tooltip-logout⧽

tooltip-mainpage
Talk

Visit the Main Page [alt-z]

⧼Tooltip-mainpage⧽

tooltip-minoredit
Talk

Mark this as a minor edit [alt-i]

Markahan ito bilang isang maliit na pagbabago [alt-i]

tooltip-move
Talk

Move this page [alt-m]

⧼Tooltip-move⧽

tooltip-mycontris
Talk

List of my contributions [alt-y]

⧼Tooltip-mycontris⧽

tooltip-mytalk
Talk

My talk page [alt-n]

⧼Tooltip-mytalk⧽

tooltip-nomove
Talk

You don't have the permissions to move this page

⧼Tooltip-nomove⧽

tooltip-portal
Talk

About the project, what you can do, where to find things

⧼Tooltip-portal⧽

tooltip-preferences
Talk

My preferences

⧼Tooltip-preferences⧽

tooltip-preview
Talk

Preview your changes, please use this before saving! [alt-p]

Silipin ang mga pagbabago mo. Pakigamit po ito bago maglathala.

tooltip-protect
Talk

Protect this page [alt-=]

⧼Tooltip-protect⧽

tooltip-randompage
Talk

Load a random page [alt-x]

⧼Tooltip-randompage⧽

tooltip-recentchanges
Talk

The list of recent changes in the wiki. [alt-r]

⧼Tooltip-recentchanges⧽

tooltip-recentchangeslinked
Talk

Recent changes in pages linking to this page [alt-c]

⧼Tooltip-recentchangeslinked⧽

tooltip-rss
Talk

RSS feed for this page

⧼Tooltip-rss⧽

tooltip-save
Talk

Save your changes [alt-s]

Ilathala ang pagbabago

tooltip-search
Talk

Search this wiki [alt-f]

Maghanap sa Wiktionary

tooltip-sitesupport
Talk

Support Wiktionary

⧼Tooltip-sitesupport⧽

tooltip-specialpage
Talk

This is a special page, you can't edit the page itself.

⧼Tooltip-specialpage⧽

tooltip-specialpages
Talk

List of all special pages [alt-q]

⧼Tooltip-specialpages⧽

tooltip-talk
Talk

Discussion about the content page [alt-t]

⧼Tooltip-talk⧽

tooltip-undelete
Talk

Restore the $1 edits done to this page before it was deleted [alt-d]

⧼Tooltip-undelete⧽

tooltip-unwatch
Talk

Remove this page from your watchlist [alt-w]

⧼Tooltip-unwatch⧽

tooltip-upload
Talk

Upload images or media files [alt-u]

Simulan ang pagkarga

tooltip-userpage
Talk

My user page [alt-.]

⧼Tooltip-userpage⧽

tooltip-viewsource
Talk

This page is protected. You can view its source. [alt-e]

⧼Tooltip-viewsource⧽

tooltip-watch
Talk

Add this page to your watchlist [alt-w]

Idagdag ang pahinang ito sa mga binabantayan mo

tooltip-watchlist
Talk

The list of pages you're monitoring for changes. [alt-l]

⧼Tooltip-watchlist⧽

tooltip-whatlinkshere
Talk

List of all wiki pages that link here [alt-b]

⧼Tooltip-whatlinkshere⧽

uclinks
Talk

View the last $1 changes; view the last $2 days.

⧼Uclinks⧽

ucnote
Talk

Below are this user's last <b>$1</b> changes in the last <b>$2</b> days.

⧼Ucnote⧽

uctop
Talk

(top)

kasalukuyan

unblockip
Talk

Unblock user

Tanggalin ang pagharang/paghadlang sa tagagamit

unblockiptext
Talk

Use the form below to restore write access to a previously blocked IP address or username.

Gamitin ang pormularyo sa ibaba upang ibalik ang akses ng pagsulat sa isang dating nakaharang na IP address o bansag.

unblocklink
Talk

unblock

tanggalin ang pagharang

unblocklogentry
Talk

unblocked "$1"

unblocked $1

undelete
Talk

Restore deleted page

Tingnan ang mga binurang pahina

undelete_short
Talk

Undelete $1 edits

Ibalik ang isang edit

undeletearticle
Talk

Restore deleted page

⧼Undeletearticle⧽

undeletebtn
Talk

Restore!

Ibalik

undeletedarticle
Talk

restored "$1"

undeleted "$1"

undeletedtext
Talk

[[$1]] has been successfully restored. See [[Wiktionary:Deletion_log]] for a record of recent deletions and restorations.

⧼Undeletedtext⧽

undeletehistory
Talk

If you restore the page, all revisions will be restored to the history. If a new page with the same name has been created since the deletion, the restored revisions will appear in the prior history, and the current revision of the live page will not be automatically replaced.

Kapag ibinalik mo ang pahina, ibabalik ang lahat ng mga pagbabago sa kasaysayan. Kapag nalikha ang isang bagong pahinang may katulad na pangalan mula noong pagbura, lilitaw ang naibalik na mga pagbabago sa sinaunang kasaysayan.

undeletepage
Talk

View and restore deleted pages

Tingnan at ibalik ang mga naburang mga pahina

undeletepagetext
Talk

The following pages have been deleted but are still in the archive and can be restored. The archive may be periodically cleaned out.

Ang sumusunod na pahina ay nabura na subalit nananatili pa rin sa sinupan/arkibo at maaaring bang ibalik mula sa pagkakabura. Maaaring palagiang linisin o tanggalan ng laman ang sinupan/arkibo.

undeleterevision
Talk

Deleted revision as of $1

⧼Undeleterevision⧽

undeleterevisions
Talk

$1 revisions archived

Sininop/nilagay sa sinupan o arkibo ang $1 pagbabago

unexpected
Talk

Unexpected value: "$1"="$2".

Di inaasahang value: "$1"="$2".

unlockbtn
Talk

Unlock database

Tanggalin ang kandado at buksan na ang kalipunan ng dato

unlockconfirm
Talk

Yes, I really want to unlock the database.

Oo, nais ko talagang tanggalin ang kandado at buksan na ang kalipunan ng dato.

unlockdb
Talk

Unlock database

Buksan/tanggalin ang kandado ng kalipunan ng datos

unlockdbsuccesssub
Talk

Database lock removed

Tinanggal ang kandado ng kalipunan ng dato

unlockdbsuccesstext
Talk

The database has been unlocked.

Tinanggal na ang kandado at nabuksan na ang kalipunan ng dato.

unlockdbtext
Talk

Unlocking the database will restore the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do.

Ang pagtatanggal ng kandado ng kalipunan ng dato ay makapagpapabalik sa kakayahang makapagbago ng mga pahina ng lahat ng mga tagagamit, magbago ng kanilang mga kagustuhan, magbago ng kanilang mga talaan ng mga binabantayan, at iba pang mga bagay-bagay na nangangailangan ng mga pagbabago sa loob ng kalipunan ng dato. Pakitiyak kung ito ang nais mong gawin.

unprotect
Talk

Unprotect

huwag ipagsanggalang

unprotectcomment
Talk

Reason for unprotecting

Dahilan sa pagtatanggal ng sanggalang

unprotectedarticle
Talk

unprotected [[$1]]

hindi na ipinagsanggalang ang "$1"

unprotectsub
Talk

(Unprotecting "$1")

(Hindi na ipinagsasanggalang ang "$1")

unprotectthispage
Talk

Unprotect this page

Huwag nang ipagsanggalang ang pahinang ito

unusedimages
Talk

Unused images

Hindi ginagamit na mga talaksan

unusedimagestext
Talk

<p>Please note that other web sites may link to an image with a direct URL, and so may still be listed here despite being in active use.

Umiiral ang sumusunod na mga talaksan subalit hindi nakabaon sa anumang pahina. Pakitandaan lamang na ang iba mga websayt ay maaaring nakakawing sa isang talaksang may isang tuwirang URL, kaya't maaaring nakatala pa rin dito bagaman masigla pa ring ginagamit.

unwatch
Talk

Unwatch

Huwag bantayan

unwatchthispage
Talk

Stop watching

Tigil Bantay

updated
Talk

(Updated)

(Naisapanahon na)

upload
Talk

Upload file

Mag-upload ng file

uploadbtn
Talk

Upload file

Mag-upload ng file

uploaddisabled
Talk

Sorry, uploading is disabled.

Hindi pinagana ang mga pagkarga

uploadedfiles
Talk

Uploaded files

⧼Uploadedfiles⧽

uploadedimage
Talk

uploaded "$1"

uploaded "$1"

uploaderror
Talk

Upload error

Kamalian sa pagkarga

uploadfile
Talk

Upload images, sounds, documents etc.

⧼Uploadfile⧽

uploadlink
Talk

Upload images

⧼Uploadlink⧽

uploadlog
Talk

upload log

⧼Uploadlog⧽

uploadlogpage
Talk

Upload_log

Tala ng pag-upload

uploadlogpagetext
Talk

Below is a list of the most recent file uploads. All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

Nasa ibaba ang tala ng pinakahuling mga karga ng talaksan.

uploadnologin
Talk

Not logged in

Hindi nakalagda

uploadnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to upload files.

$1 upang makapag-upload ng files.

uploadtext
Talk

<strong>STOP!</strong> Before you upload here, make sure to read and follow the <a href="/wiki/Special:Image_use_policy">image use policy</a>. <p>If a file with the name you are specifying already exists on the wiki, it'll be replaced without warning. So unless you mean to update a file, it's a good idea to first check if such a file exists. <p>To view or search previously uploaded images, go to the <a href="/wiki/Special:Imagelist">list of uploaded images</a>. Uploads and deletions are logged on the <a href="/wiki/Wiktionary:Upload_log">upload log</a>. </p><p>Use the form below to upload new image files for use in illustrating your pages. On most browsers, you will see a "Browse..." button, which will bring up your operating system's standard file open dialog. Choosing a file will fill the name of that file into the text field next to the button. You must also check the box affirming that you are not violating any copyrights by uploading the file. Press the "Upload" button to finish the upload. This may take some time if you have a slow internet connection. <p>The preferred formats are JPEG for photographic images, PNG for drawings and other iconic images, and OGG for sounds. Please name your files descriptively to avoid confusion. To include the image in a page, use a link in the form <b>[[Image:file.jpg]]</b> or <b>[[Image:file.png|alt text]]</b> or <b>[[Media:file.ogg]]</b> for sounds. <p>Please note that as with wiki pages, others may edit or delete your uploads if they think it serves the project, and you may be blocked from uploading if you abuse the system.

Gamitin ang form sa ibaba upang makapag-upload ng mga file, upang tingnan o hanapin ang mga nakaraang mga upload na larawan puntahan ang tala ng mga nakaraang upload, nakatala din ang mga upload at mga binura sa upload log.

Para maisali sa pahina ang isang larawan, gamitin ang isang link sa anyong [[{{ns:6}}:file.jpg]], [[{{ns:6}}:file.png|alt text]] o [[{{ns:-2}}:file.ogg]] para sa diretsong pag-link sa file.

uploadwarning
Talk

Upload warning

Babala sa pagkakarga

user_rights_set
Talk

<b>User rights for "$1" updated</b>

⧼User_rights_set⧽

usercssjs
Talk

'''Note:''' After saving, you have to tell your bowser to get the new version: '''Mozilla:''' click ''reload''(or ''ctrl-r''), '''IE / Opera:''' ''ctrl-f5'', '''Safari:''' ''cmd-r'', '''Konqueror''' ''ctrl-r''.

⧼Usercssjs⧽

usercssjsyoucanpreview
Talk

<strong>Tip:</strong> Use the 'Show preview' button to test your new css/js before saving.

⧼Usercssjsyoucanpreview⧽

usercsspreview
Talk

'''Remember that you are only previewing your user css, it has not yet been saved!'''

Tandaan mong paunang tingin pa lamang ito ng iyong CSS na pantagagamit. Hindi pa ito nasasagip!

userexists
Talk

The user name you entered is already in use. Please choose a different name.

May gumagamit na ng ipinasok na bansag. Pumili po ng ibang pangalan.

userjspreview
Talk

'''Remember that you are only testing/previewing your user javascript, it has not yet been saved!'''

Tandaang pagsubok/paunang tingin mo pa lang ito ng iyong JavaScript. Hindi pa ito nasasagip!

userlogin
Talk

Log in

Lumikha ng account / mag-log-in

userlogout
Talk

Log out

Mag-log-out

usermailererror
Talk

Mail object returned error:

⧼Usermailererror⧽

userpage
Talk

View user page

Tingnan ang pahina ng tagagamit

userstats
Talk

User statistics

Mga estadistika tungkol sa mga manggagamit

userstatstext
Talk

There are '''$1''' registered users. '''$2''' of these are administrators (see $3).

May $1 naka-rehistrong manggagamit, kung saan ang $2 (o $4%) ay tagapangasiwa (silipin ang $3).

version
Talk

Version

Bersyon

viewcount
Talk

This page has been accessed $1 times.

Na-access ang pahinang ito nang isang beses.

viewprevnext
Talk

View ($1) ($2) ($3).

Tingnan ($1 | $2) ($3)

viewsource
Talk

View source

Tingnan ang source

viewtalkpage
Talk

View discussion

Tingnan ang usapan

wantedpages
Talk

Wanted pages

Kinakailangang mga pahina

watch
Talk

Watch

Bantayan

watchdetails
Talk

($1 pages watched not counting talk pages; $2 total pages edited since cutoff; $3... <a href='$4'>show and edit complete list</a>.)

⧼Watchdetails⧽

watcheditlist
Talk

Here's an alphabetical list of your watched pages. Check the boxes of pages you want to remove from your watchlist and click the 'remove checked' button at the bottom of the screen.

⧼Watcheditlist⧽

watchlist
Talk

My watchlist

Bantayan Ko

watchlistcontains
Talk

Your watchlist contains $1 pages.

Mayroon kang $1 binatayan.

watchlistsub
Talk

(for user "$1")

⧼Watchlistsub⧽

watchmethod-list
Talk

checking watched pages for recent edits

⧼Watchmethod-list⧽

watchmethod-recent
Talk

checking recent edits for watched pages

⧼Watchmethod-recent⧽

watchnochange
Talk

None of your watched items were edited in the time period displayed.

⧼Watchnochange⧽

watchnologin
Talk

Not logged in

Di ka naka-log-in

watchnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to modify your watchlist.

Dapat naka-<a href="/wiki/Special:Userlogin">log-in</a> ka para mabago ang mga binabantayan mo.

watchthis
Talk

Watch this page

Bantayan itong pahina

watchthispage
Talk

Watch this page

Bantayin ang pahinang ito

welcomecreation
Talk

<h2>Welcome, $1!</h2><p>Your account has been created. Don't forget to change your Wiktionary preferences.

⧼Welcomecreation⧽

whatlinkshere
Talk

What links here

Anong naka-link dito

whitelistacctext
Talk

To be allowed to create accounts in this Wiki you have to [[Special:Userlogin|log]] in and have the appropriate permissions.

⧼Whitelistacctext⧽

whitelistacctitle
Talk

You are not allowed to create an account

⧼Whitelistacctitle⧽

whitelistedittext
Talk

You have to [[Special:Userlogin|login]] to edit pages.

Kailangan mong $1 para makapagbago ng mga pahina.

whitelistedittitle
Talk

Login required to edit

⧼Whitelistedittitle⧽

whitelistreadtext
Talk

You have to [[Special:Userlogin|login]] to read pages.

⧼Whitelistreadtext⧽

whitelistreadtitle
Talk

Login required to read

⧼Whitelistreadtitle⧽

wikipediapage
Talk

View project page

⧼Wikipediapage⧽

wikititlesuffix
Talk

Wiktionary

⧼Wikititlesuffix⧽

wlnote
Talk

Below are the last $1 changes in the last <b>$2</b> hours.

Nasa baba ang huling pagbabago sa nakalipas na oras, tumpak noong $3, $4.

wlsaved
Talk

This is a saved version of your watchlist.

⧼Wlsaved⧽

wlshowlast
Talk

Show last $1 hours $2 days $3

⧼Wlshowlast⧽

wrong_wfQuery_params
Talk

Incorrect parameters to wfQuery()<br /> Function: $1<br /> Query: $2

⧼Wrong_wfQuery_params⧽

wrongpassword
Talk

The password you entered is incorrect. Please try again.

Maling hudyat. Pakisubok uli.

yourdiff
Talk

Differences

Mga pagkakaiba

youremail
Talk

Your email*

Iyong e-mail *:

yourname
Talk

Your user name

Iyong username

yournick
Talk

Your nickname (for signatures)

Iyong palayaw (para sa lagda):

yourpassword
Talk

Your password

Iyong hudyat

yourpasswordagain
Talk

Retype password

Iyong hudyat muli

yourrealname
Talk

Your real name*

Iyong totoong pangalan *:

yourtext
Talk

Your text

Teksto mo