Lahat ng mga pampublikong tala

Jump to navigation Jump to search

Pinagsama-samang mga pagpapakita ng makukuhang mga talaan ng Wiktionary. Maaari mong pakitirin/pakiputin ang ipinapakita sa pamamagitan ng pagpili ng uri ng mga talaan, ang pangalan ng tagagamit (maselan ang pagmamakiniliya ng panitik), o ang naaapektuhang pahina (maselan din ang pagmamakinilya ng panitik).

Mga tala
  • 17:28, 16 Abril 2012 Binura ni Hoo man usapan Mga gawa ang pahinang manges (nonsense - ang nilalaman ay: 'furngali mupaiba muchban...?' (at ang tanging nag-ambag ay si '69.151.66.141'))
  • 12:38, 19 Hulyo 2011 Binura ni Hoo man usapan Mga gawa ang pahinang ano ang isinisiwalat (nonsense - ang nilalaman ay: 'jhbkvcyhdrerdyugihojpujohytgrfedwsaetrttk[];\p,ojmiunhybgjtfvrdcesxw .l;k,mjnbvfcxsdcfghjknlkm;'.;\.l,mnbvcxdfgkhjl ...' (at ang tanging nag-ambag ay si '124.6.181.47'))
  • 12:10, 18 Hulyo 2011 Binura ni Hoo man usapan Mga gawa ang pahinang konsehal sa daglat (nonsense - ang dating nilalaman ay: '{{delete|nonsense - Savh 12:09, 18 Hulyo 2011 (UTC)}} kon.')
  • 11:46, 26 Hunyo 2011 Binura ni Hoo man usapan Mga gawa ang pahinang nahawan (ang dating nilalaman ay: '{{delete|no content}} nahawaqn')
  • 13:42, 3 Enero 2011 Binura ni Hoo man usapan Mga gawa ang pahinang Achievement (nonsense - ang nilalaman ay: 'asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...' (at ang tanging nag-ambag ay si '121.54.92.151'))
  • 12:35, 8 Nobyembre 2010 Binura ni Hoo man usapan Mga gawa ang pahinang nanatak (nonsense - ang nilalaman ay: ' ang mga jjahdjqokdwp]el][ewq' (at ang tanging nag-ambag ay si '110.55.37.187'))