Maykapal

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"Maykapal" salitang Tagalog para sa Manlilikha o Creator.Halimbawa sa pangungusap na ito, Ang Maykapal ang nakakalutas sa lahat dangan, siya ang lumikha sa lahat ng nasa lupa.