Ego

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"EGO" salitang griego na ang ibig sabihin ay "AKO" sa tagalog, "YO" sa Espaniol.Karaniwang gamit sa mga bulong na nagpapahayag ng katatagan ng sarili dahil sa tinanggap na basbas mula sa Maykapal.Ang panginoon ay nagsasabi nito at makapangyarihang nabubuwag ang nakakarinig!minsan ay sinabi ni "EGOSUM" na kung lilinawin ay Ako ay siyang Ako nga!