COD

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

COD - isa itong salitang ingles na pinaikli na ang ibig sabihin ay "cause of delay". Madalas ito sinasabi sa mga tao na nagpapahintay tuwing may lakad. Binabanggit ito para ipamukha sa tao sa mahinahon na paraan na bilisan na niya para makaalis na agad. Madalas na nasasabihan ng ganito si Desideria.