Mula Wiktionary

月- na ang ibig sabihin nito ay "moon"