sapat

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"SAPAT" nasa wastong sukat o antas o kalagayan. Ito ang salitang katumbas ng "eksakto".Halimbawa;1.) Sapat na bayad ang iabot nang iwas abala. 2.) sapat lang ang dala kong pera! 3.) Walang kasapatan ang taong gahaman sa hindi kaniya pag aari.