komunista

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"KOMUNISTA" isang patakaran ng ideolohiya na ang pinaka sentro ng pagpapahalaga ay ang pag iral ng kanilang sistema kaysa karapatang pantao ng kanilang pamahalaan.Ang ganitong sistema ay isang paulit ulit na paggamit sa mga tao na wala namang kahahantungang mabuting kapakanan sa bandang huli.Ang sistemang ito ay sakdal sa kahigpitan subali't salat sa mataas na pananaw tungkol sa kabutihang maidudulot sa kinabukasan ng mga tao pagdating sa usapang pangkarapatan at moralidad at pagkilala sa banal na Dios.