katuturan

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"KATUTURAN" kahalagahan ng isang ginagawa o pinagmamasdan o pinakikinggan.Halimbawa; 1.) mahalaga na may katuturan ang ginagawa natin nang magdulot ito ng mabuting kapakanan sa ating sarili at sa iba pa

Edited by Shine Dyosa😘