kaalaman

Mula Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

"Kaalaman" salitang may kaugnayan sa kabatiran ng balita o pangyayari o tungkol sa mahahalagang mga aral at patakaran sa buhay at sa daigdig na ito.Ang salitang ito ay may bahagi na "laman" o content sa isang paksa o salaysay ng pangyayari.Ang salitang ugat nito ay "alam" o siya na ngang saysay ng kabatiran.